MLJET – Održana radionica za izradu Plana upravljanja Natura 2000

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 28.01.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Održana druga radionica za dionike za izradu Plana upravljanja Natura 2000 na području Mljeta, u utorak, 25.1.2022. u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju

Tijekom radionice dionici su upoznati s dosadašnjim prikupljenim podacima s prve radionice, prijedlogom vizije zaštite te su prezentirane teme i ciljevi. U sklopu radionice su izrađeni i prijedlozi aktivnosti s prioritetima i provoditeljima istih – prenosi np-mljet.hr

.
Što je plan upravljanja?

Plan upravljanja je strateški dokument propisan Zakonom o zaštiti prirode, te obuhvaća 13 područja ekološke mreže i 1 zaštićeno područje:
.

 • HR4000010 Saplunara,
 • HR2001277 Slatina kod Kozarice na Mljetu,
 • HR2001009 Blatina kraj Sobre (Mljet),
 • HR2000944 Blatina kod Blata,
 • HR2001008 Blatina kraj Prožure,
 • HR3000172 Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički,
 • HR3000166 Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod uvale Okuklje s otocima i akvatorijem,
 • HR3000381 Jama Zaglavica,
 • HR2000091 Movrica špilja,
 • HR2000092 Ostaševica špilja,
 • HR2000104 Polušpilja kod Sobre,
 • HR2000180 Velika špilja,
 • HR2001499 Jama za Sv. Spasom te značajni krajobraz Saplunara.

.
Što se obradilo na ovoj radionici?

Na ovoj radionici su se obradila sva područja koja su unutar obuhvata ovog plana upravljanja, osim područja ekološke mreže HR4000010 Saplunara i značajnog krajobraza Saplunara. Za ovo područje će biti organizirana zasebna radionica zbog njegove kompleksnosti, intenziteta prisutnih ugroza te nužnosti uključivanja što većeg broja predstavnika lokalnog stanovništva.

Izrada Plana upravljanja provodi se u okviru nacionalnog projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

__________
Izvor: np-mljet.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.