U ponedjeljak 2. listopada 2017. u jutarnjim satima održana je prva volonterska akcija, na arheološkom nalazištu Colentum, organizirana u sklopu projekta međunarodne razmjene mladih “Ulaganje u mlade ljude – projekt GLUE” koja je okupila 40-ak nezaposlenih mladih ljudi iz Hrvatske, Makedonije, Rumunjske, Turske, Portugala i Bugarske.

Ova skupina mladih volontera pomagala je na radovima na arheološkom nalazištu Colentum u Murteru na poluotoku Gradina. Grupa od 40 mladih iz 6 zemalja bila je podjeljena u tri tima, od kojih su dva dovršila kružnu stazu oko Gradine, nasipajući šljunkom preostali dio suhozidne staze koja je jednom bila liburnski bedemd da bi staza bila prohodna i za bicikle i ugodnija pješacima. Treći je tim čistio raslinje uz suhozid na novoj arheološkoj plaži kako bi ga oslobodio za obnovu u narednim volonterskim akcijama.

Na taj su se način volonteri pridružili svoja imena i poklonjene volonterske sate skupini koja sada broji već više od 300 imena međunarodnih i lokalnih volontera koji su doprinjeli ostvarenju vizije Colentuma kao arheološko-rekreacijskog parka i budućeg arboretuma svojim volonterskim radom. Arheološko nalazište Colentum tako će u budućnosti biti prepoznatljivo i kao spomenik volonterstu.

 

Izvor: argonauta.hr