Obzirom na veliku zainteresiranost djece, patrolaša i odraslih za Kalendarom Plave Eko patrole koji je svoje prvo izdanje imao 2021. godine, Udruga Argonauta priremila je Kalendar Plave Eko partole i za 2022. godinu

Kalendar Plave Eko-patrole za 2022. godinu nastao je kao rezultat aktivnosti u kojima su djeca-patrolaši sudjelovali u okviru Pilot provedbe edukacijskog programa Plave Eko-patrole – prenosi argonauta.hr

Riječ je o interaktivnom kalendaru koji sadrži fotografije i učeničke radove djece-patrolaša, ekološke datume i zanimljivosti o pojedinim eko-datumima, a kao posebno obilježje su motivirajući citati patrolaša i slavnih osoba.

Kalendar je dostupan za preuzimanje na OVDJE.

Kalendar je interaktivan i sadrži QR kodove koji vode na neko zanimljivo otkriće i priču. Udruga Argonauta potiče sve zainteresirane da preuzmu kalendar kako bi ih podsjetio na ekološki značajne datume i potakao na njihovo obilježavanje.

 

__________
Izvor: argonauta.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.