OBAVIJEST – Klimatske promjene i utjecaj na obalu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 19.04.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

U sklopu EU projekta pod nazivom “Change we care” (Stalo nam je do promjena) održana je online konferencija naziva “Climate Change In Transitional Environments“ (Klimatske promjene u tranzicijskom okolišu)

 

Konferenciju Klimatske promjene u tranzicijskom okolišu je organizirala Javna ustanova RERA S.D. koja je jedan od 11 partnera koji rade na ovom projektu iz Hrvatske i Italije.

Osnovni cilj ove konferencije je osvijestiti javnost o potrebama djelovanja u cilju zaštite od klimatskih promjena i upoznati se s rezultatima i drugih projekata koji se bave klimatskim promjenama te osmisliti i objediniti zajedničke akcije koje će imati za cilj ublažavanje posljedica klimatskih promjena a ujedno ih i uvrstiti u novo EU programsko razdoblje, 2021.-2027.

 

Stalo nam je do promjena

Voditelj „Change we care“ projekta za Italiju Davide Bonaldo, koji je predstavio dosadašnje rezultate projekta. Naglasio je da je cilj projekta procjena sadašnjeg stanja i novijih trendova fizičkih i ekoloških procesa koji se odvijaju u obalnim područjima Jadranskog mora.  Projekcija budućih scenarija u uvjetima klimatskih promjena te identifikacija mogućih mjera prilagodbe na klimatske promjene u nizu od pet pilot područja koja su obuhvaćena ovim projektom. Ta područja u Hrvatskoj su Vransko jezero, delta Neretve, rijeka Jadro i Kaštelanski zaljev te u Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po.

 

Cilje projekta

Krajnji cilj projekta je utvrđivanje mjera prilagodbe za rješavanje učinaka klimatskih promjena na području suradnje. Glavni korisnici projekta su lokalne zajednice i svi subjekti koji na različitim institucionalnim razinama imaju određene uloge vezane za klimatske promjene. Tijekom konferencije strukturiran je zajednički plan djelovanja svih sudionika projekta kako bi se izbjegla preklapanja budućih projekata i bolje osmislile aktivnosti za EU programsko razdoblje 2021-2027.

 

O konferenciji

Konferencija se održala u digitalnom obliku kombiniranim korištenjem ZOOM platforme i prijenosom uživo iz televizijskog studija u kojem su bili prisutni ključni panelisti i pozdravni govornici. Među ostalim govornicima našao se i gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović, koji je izrazio zadovoljstvo izradom Studije obalnog pojasa grada Kaštela i Zaštitom od plavljenja na osnovu koje je grad Kaštela pokrenuo i određene projekte čija bi realizacija trebala započeti iduće godine.

Branka Pivčević Novak iz Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kazala je kako klimatske promjene predstavljaju globalni rizik za održivi razvoj pa je bio važan korak definiranje zajedničkih ciljeva Pariškim sporazumom, a to je smanjenje emisije stakleničkih plinova i jačanje kapaciteta društava za rješavanje učinaka klimatskih promjena.

Martina Baučić s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije posebno je naglasila važnost izrade Plana obalnog upravljanja za grad Kaštela koji je zasnovan na integriranom upravljanju obalnim područjem i pomorskom prostornom planiranju s ciljem održivog razvoja obalnog područja zasnovanog na turizmu.

Učinci klimatskih promjena utječu na nisko obalno područje koje je urbanizirano, ali i na kulturnu baštinu i turizam. Ciljevi Plana su provedba cjelovitog pristupa upravljanju obalnim područjem Kaštela u kontekstu klimatskih promjena, očuvanje i pobljšanje stanja prirodnog i izgrađenog okoliša te razvoj odživog turizma prilagođenog specifičnostima primorskih povijesnih gradova.

 

 

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.