Objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru mjera II.2. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ i IV.4 „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Objavio: Pokret Otoka - 27.12.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Natječaji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 153/23.

Mjera II.2. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Predmet potpore u okviru ovog natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem promicanja održivih aktivnosti akvakulture, osobito jačanja konkurentnosti akvakulturne proizvodnje, uz istodobno osiguravanje dugoročne okolišne održivosti aktivnosti, sukladno Pravilniku o provedbi mjere II.2. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 134/23)

Mjera IV.4 „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Predmet potpore u okviru ovog natječaja su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, sukladno Pravilniku o provedbi mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 134/23).

Provedba potpore na temelju oba natječaja provodi se putem informacijskog sustava FISHNET. Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su podnijeti Zahtjev za potporu isključivo elektronički, putem sustava FISHNET. Poveznica na informacijski sustav FISHNET je: https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA.

Prilikom pristupanja elektroničkom sustavu svi korisnici koji su već aktivirali svoj profil, za prijavu mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku. Ako korisnici nemaju prethodno aktiviran svoj profil, mogu se javiti na adresu elektronske pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/ 6474 314, kako bi im se dodijelilo korisničko ime i privremena lozinka potrebni za pristup sustavu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru oba natječaja je 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 19. veljače 2024. godine.

Natječaji te pripadajući obrasci i prilozi, kao i Korisnički priručnik za pristup i korištenje sustava FISHNET mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Izvor: Flag Lostura

Foto: Photo by Wes Walker on Unsplash