OBAVIJEST – Obzor Europa

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 13.03.2021. - Vrijeme čitanja: 6min

Obzor Europa je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

 

Obzor Europa okvirni programi EU za istraživanje i inovacije predstavljaju višegodišnje financijske instrumente Europske unije koji služe ostvarivanju ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (ERA).

Opći je cilj Programa ostvarenje znanstvenog, tehnološkog, gospodarskog i društvenog učinka ulaganja Unije u istraživanja i inovacije. Sve to s ciljem kako bi se ojačali znanstveni i tehnološki temelji Unije i potaknula njezina konkurentnost u svim državama članicama, uključujući njezinu industriju, ostvarili strateški prioriteti Unije, kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva i politika Unije te suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ispunjavanje ciljeva održivog razvoja u skladu s načelima Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma, i kako bi se ojačao europski istraživački prostor.

 

Program ima sljedeće specifične ciljeve:

.

 • razvijanje, promicanje i unapređenje znanstvene izvrsnosti, potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnih, novih, temeljnih i primijenjenih znanja, vještina, tehnologija i rješenja, osposobljavanje i mobilnosti istraživača, privlačenje talenata na svim razinama i doprinos punom angažmanu kvalificiranog kadra Unije u djelovanjima koja se podupiru u okviru ovog Programa
 • stvaranje znanja, jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedba politika Unije te potpora pristupu inovativnim rješenjima i njihovom prihvaćanju u europskoj industriji, posebno MSP-ovima, i društvu radi rješavanja globalnih izazova, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja
 • poticanje svih oblika inovacija, olakšavanje tehnološkog razvoja, demonstracija i prijenosa znanja i tehnologije, jačanje uvođenja i iskorištavanja inovativnih rješenja
 • optimiziranje rezultata Programa radi jačanja i povećavanja učinka i privlačnosti europskog istraživačkog prostora, poticanje sudjelovanja koja se temelje na izvrsnosti iz svih država članica, uključujući države članice koje postižu slabe rezultate u području istraživanja i inovacija, u programu Obzor Europa te olakšavanje suradničkih veza u europskim istraživanjima i inovacijama

.

Aktivnosti Programa

Sve aktivnosti Programa vode se sljedećim načelima:

 • Istraživačke i inovacijske aktivnosti usmjerene su isključivo na primjenu u civilnom području.
 • Osiguravanje multidisciplinarnog pristupa i, prema potrebi, integracija društvenih i humanističkih znanosti u sve klastere i aktivnosti.
 • Osiguravanje ravnoteže između financiranja inovacija nižih i viših razina tehnološke spremnosti
 • Poticanje suradnje s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama i inicijativama.
 • Podrška državama članicama koje postižu slabije rezultate u području istraživanja i inovacija (Widening countries) u poboljšanju sudjelovanja u Programu.
 • Promicanje široke geografske pokrivenosti u suradničkim projektima.
 • Osiguravanje promicanja jednakih mogućnosti za sve i provedba uključivanja rodnih pitanja i rodne dimenzije u sadržaj istraživanja i inovacija te nastojanje iznalaženja rješenja uzrocima rodne neravnoteže.
 • Provedba Programa u sinergiji s drugim programima financiranja sredstvima Unije, uz nastojanje da se postigne što veće administrativno pojednostavnjenje.
 • Doprinos povećanju javnih i privatnih ulaganja u istraživanja i inovacije u državama članicama.
 • Nastojanje kontinuiranog administrativnog pojednostavnjenja i smanjenja opterećenja za prijavitelje i korisnike.
 • Doprinos Programa klimatskim ciljevima u iznosu od 35 % ukupnog rashoda Programa.
 • Promicanje angažmana građana i civilnog društva u kreiranju i implementaciji politika Unije.
 • Jamčenje transparentnosti i odgovornosti spram korištenja javnih sredstava u projektima istraživanja i inovacija.
 • Osiguravanje dostupnih i dostatnih smjernica i informacija svim potencijalnim sudionicima.

 

Misije

Misije su sastavni dio okvirnog programa Obzor Europa koji započinje 2021. godine (programirane u sklopu drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost) te predstavljaju široki portfelj djelovanja kojima se u određenom roku nastoji postići poduzetan i poticajan te mjerljiv cilj s učinkom na društvo i donošenje politika koji je ujedno važan za znatan dio europskog stanovništva i široki krug europskih građana.

U okviru procesa strateškog planiranja budućeg Okvirnog programa EU za financiranje istraživanja i inovacija Obzor Europa (engl. Horizon Europe) uvodi se značajna novina vezana uz pokretanje misija (engl. missions).

Europska komisija nastoji pokrenuti manji broj misija koje za cilj imaju ponuditi rješenja za neke od najvećih društvenih izazova s kojima se suočava naš svijet. Misije će stoga imati važnu ulogu u ostvarivanju EU prioriteta kao što je primjerice Europski zeleni plan (engl. European Green Deal) i Europski plan za borbu protiv raka (engl. Europe’s Beating Cancer Plan).

 

Kako sudjelovati

Natječaji se otvaraju na stranici Funding & Tenders Portal.

Svaka pravna osoba, bez obzira na mjesto osnivanja, kao i pravne osobe iz nepovezanih trećih zemalja ili međunarodne organizacije (uključujući međunarodnu europsku istraživačku organizaciju) imaju pravo sudjelovanja, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni pravilima za sudjelovanje i ostali specifični uvjeti navedeni u pozivu.

Pravila i uvjeti natječaja, hodogram procesa prijave i evaluacije, natječajna dokumentacija, opis postupka evaluacije i specifični uvjeti poziva nalaze se u relevantnom dijelu radnog programa koji je naznačen u natječaju.

 

Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije

Jačanje i reforma Europskog istraživačkog prostora i program širenja provodit će se u sinergiji s kohezijskom politikom. Pametna i dosljedna upotreba potpore kohezijske politike trebala bi nadopunjavati programe istraživanja i inovacija na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

Time bi se unaprijedile infrastrukture znanja, izgradili kapaciteti i potaknule strukturne transformacije na temelju dobro osmišljenih strategija pametne specijalizacije. I drugim instrumentima EU-a i ulaganjima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost trebale bi se podupirati reforme u području istraživanja i inovacija.

Europski istraživački prostor i Europski prostor obrazovanja surađivat će na postizanju nove razine ambicije u kojoj se obrazovanje, istraživanje i inovacije usmjeravaju u istom smjeru kako bi se poduprlo znanje kao temelj demokratskih, otpornih i uključivih društava. To je ključno da bi Europa u stvaranju pravednijeg i održivijeg svijeta ostala globalno konkurentna i inovativna, a istodobno vjerna svojim zajedničkim vrijednostima.

 

Više o ovoj temi potražite na poveznici.

 

 

__________

Izvor: www.obzoreuropa.hr

Naslovna fotografija: www.pixabay.com