ODRŽIVI OTOCI – Koncesionar, zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa: Cresanka

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 08.12.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Na otoku Cresu nema zatvorenih koncesioniranih područja, a kao primjer upravljanja koncesijskim odobrenjima obrađujemo dioničko društvo ”Cresanka”

U kampu Kovačine kojim upravlja Cresanka ističu kako su postali prava eco-friendly oaza u kojoj je sve podređeno očuvanju prirodnih resursa, kako bi ih turisti iznova mogli doživjeti. Potvrdom svoje predanosti i rada ne smatraju samo nagrade Zeleni ključ i Plavu zastavu kampa Kovačine, nego i odluku tvrtke da koristi isključivo ‘zelenu’ električnu energiju.
.

Temu ’’Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa’’ obrađuje Paula Bolfan u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

Na pitanja odgovara Stevo Filinić iz Uprave dioničkog društva ”Cresanka”.

.
Možete li nam reći nešto više o Cresanki – čime se sve bavi i koliko ljudi zapošljava?
.

Cresanka dd je dioničko društvo koje djeluje na sjevernom dijelu otoka Cresa. Osnovne djelatnosti Društva su ugostiteljstvo i trgovina kojima se ostvaruje više od 90% prihoda. U poslovima pružanja usluga smještaja, Cresanka dd zauzima vodeću ulogu na području na kojem djeluje.
.
Najveće prihode ugostiteljstva ostvarujemo radom kampa Kovačine i hotela Kimen. Trgovina Cresanke dd je cjelogodišnja djelatnost sa udjelom od 27% u prihodima koja pretežni dio prihoda ostvaruje tijekom turističke sezone. Cresanka dd trenutno zapošljava 182 radnika, u sezoni 290 radnika.

.

Koliko je područja na pomorskom dobru u koncesiji Cresanke? Tko je vaš davatelj koncesije?
.

Cresanka dd ima koncesiju za dva područja pomorskog dobra, to su područja plaže i morskog pojasa od (uključivo) uvale Kimen, obuhvaća plaže kampa Kovačine i dio FKK plaže prema naselju Gavza, ukupne dužine 1.900 metara.
.
Dio koncesije su i sezonski vezovi za plovila te sadržaji i usluge: iznajmljivanja plovila, sup daski, sandolina, pedalina, suncobrana i ležaljki, škola ronjenja, sportovi na vodi, usluge dizalice za spuštanje/dizanje plovila i gostiteljske usluge.
.
Davatelj koncesije je Primorsko – Goranska županija, koncesija je dobivena na javnom natječaju, na rok od 15 godina.

.
Na koji se način provodi briga o koncesioniranom području? Koje uvjete ste dužni poštovati prema davatelju koncesije?
.

Briga nad koncesioniranim područjem provodi se uređenjem površina i plaža, održavanjem reda i čistoće, te nadzorom nad pripadajućim površinama i uslugama, koji treba osigurati da se korisnici mogu osjećati slobodno i biti sigurni i zadovoljni u korištenju usluga.
.
.
foto: Cresanka
.
Obaveze prema koncesionaru su da se vrste i obim ulaganja u pomorsko dobro vrše u skladu sa dinamikom predviđenom koncesijskim ugovorom, da se na vrijeme plaćaju fiksne naknade i prijavljuju i plaćaju promjenljive naknade.
.
Obaveza je i čišćenje podmorja te nabavka odgovarajuće plutajuće brane za zaštitu od većeg zagađenja.

.

Jeste li upoznati s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama? Mijenja li on način poslovanja za vas?
.

Upoznat sam sa prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je na javnoj raspravi. Naša koncesija je otvorenog tipa, ne ograničava se pristup ni kretanje, a korištenje svih površina i usluga koje koncesionirano područje pruža je slobodno i ograničeno je jedino raspoloživim kapacitetima, tako da ne očekujem nikakve probleme kada novi zakon bude stupio na snagu.
.
Uostalom, kako se može iščitati, odredbe novog zakona neće dirati u postojeće koncesijske ugovore.

.
Po Vašem mišljenju, koje su odlike dobrog koncesionara?
.

Dobar koncesionar je onaj koji svoje obaveze izvršava uredno i na vrijeme. Prema dodijeljenom pomorskom dobru se treba odnositi s dužnom pažnjom i imati uvijek na umu da se treba kloniti improvizacija i nedovoljno promišljenih zahvata, jer se pomorsko dobro lako devastira a jako teško se može dovesti u prvobitno stanje.
_________
Autor: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: Cresanka