ODRŽIVI OTOCI – Koncesionar, zaštitnik obalnog pojasa: Sidrišta Filigran

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 09.11.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Filip Granić vlasnik je obrta Filigran koji upravlja dvama sidrištima na otoku Silbi i jednim na otoku Premudi

U sklopu teme ”Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa” s Filipom smo razgovarali o načinu upravljanja koncesioniranim područjima, a priupitali smo ga i što sve čini dobrog koncesionara.

Temu ’’Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa’’ obrađuje Paula Bolfan u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

Intervju u nastavku.

.

Upravljate trima privezištima na području otoka Silbe i otoka Premude, kada ste se odlučili na taj poslovni pothvat i zašto?

2014. godine odlučio sam zatražiti koncesiju u uvali u kojoj imam kuću . Osnovni motiv bio je uvesti reda u uvali i spriječiti sidrenje na divlje te na taj način sačuvati podmorje od devastacije.

.
Koja je procedura podnošenja zahtjeva za koncesiju i na koliko godina se dodjeljuje?

ukoliko koncesija ne postoji u uvali, a prostornim planom je defenirano da moze postojati, podnosi se zahtjev za raspisivanje javnog natjecaja zupaniji.

.
Što je koncesionar dužan osigurati kako bi uzeo određenu luku ili uvalu u koncesiju za privezište?

Koncesionar je dužan izaći na javni natječaj koji raspisuje Županija. Neki od uvjeta su gospodarska studija, bankovne garancije te najbolja financijska ponuda. Nakon što je izabran, koncesionar je dužan postaviti sidrište po planu koji odredi Županija u samom natječaju te to sidrište održavati do isteka ugovora.

.
Kojih ste se odredbi kao koncesionar dužni pridržavati, a koje propisuje davatelj koncesije?

Nakon postavljanja sidrišta potrebno je označiti krajnje točke koncesijskog polja signalnim bovama kako bi se povećala sigurnost plovidbe. Koncesionar je dužan skupljati otpad a brodova. Iako koncesionar nije odgovoran za otpad koji nautičari odlažu na obalu, radimo sve kako bi i taj dio otpada zbrinuli.

.
Na koji način brinete o zaštiti pomorskog dobra i morskog dna? Organizirate li akcije čišćenja podmorja i obale?

Da, u suradnji s raznim udrugama i ronilačkim klubovima organiziramo akcije čišćenja morskog dna i plaža prije svake turističke sezone. Zadnja akcija čišćenja podmorja odrađena je u svibnju 2022. godine u uvali Sv. Ante, u suradnji nas kao koncesionara, Turističke zajednice mjesta Silba, Kluba ronjenja na dah Submania, Društva istraživača mora 2000 milja i inicijative Silba Vibra. Ove godine planiramo ponoviti akciju te očistiti podmorje na području sidrišta Krijal na Premudi.

____________
Autor: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: Velid Jakupović