ODRŽIVI OTOCI – Uspješno recikliranje građevinskog otpada: intervju sa Slonja d.o.o.

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 14.07.2022. - Vrijeme čitanja: 6min

Za uspješno kružno gospodarstvo potrebna su inovativna tehnološka rješenja za gospodarenje otpadom: ljudi se okreću odvajanju otpada i savjesnom odlaganju, a infrastruktura i kapaciteti za obradu i reciklažu se ne povećavaju!

Belomanastirska tvrtka Slonja godinama radi na održavanju grada te su primijetili kako se uslijed zatvaranja odlagališta i uvođenja ekonomskih instrumenata za prekomjerno odlaganje, sve više ljudi okreće odvajanju otpada i savjesnom odlaganju. No, primijetili su i da se usporedno sa spomenutim kapaciteti za obradu i reciklažu ne povećavaju.

.
Kružno gospodarenje otpadom nužno je za smanjivanje emisija ugljika i metana, za očuvanje bioraznolikosti i za održivu budućnost

Prateći natječaje Europske unije, Slonja se odlučila prijaviti na natječaj financiran iz Kohezijskog fonda i pokrenuti priču recikliranja građevinskoga otpada. Ukupna vrijednost projekta Implementacija postrojenja za reciklažu komunalnog i građevinskog otpada u tvrtki Slonja d.o.o. je približno 2,7 milijuna kuna, od čega nepovratna sredstva iznose nešto manje od 1,2 milijuna kuna.

O uspješnoj i ambicioznoj priči o reciklaži građevinskog otpada razgovarali smo s tvrtkom Slonja d.o.o.

Temu Polazište kvalitetnog upravljanja otpadom na otocima: planovi i tehnološka rješenja obradila je Dora Čukušić s otoka Visa kao dio programa Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji financiranog iz Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.

Više o programu pronađite ovdje.

.
Možete li nam reći nešto više o svom projektu “Implementacija postrojenja za reciklažu komunalnog i građevinskog otpada”?

Projekt je trajao 12 mjeseci, a obuhvatio je nabavu, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada te digitalizaciju poslovanja u svrhu lakšeg praćenja ulaznih i izlaznih parametara u ovoj djelatnosti.  Mobilno postrojenje se prema potrebi montira na lokacije nastanka većih količina građevinskog otpada na području Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije, ali i cijele Hrvatske.

S obzirom na količine građevinskog otpada koje nastaju na području Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije te trenutno dostupne kapacitete za obradu, društvo Slonja d.o.o. utvrdilo je povećanu potražnju za ovom vrstom usluge. Ulaganjem koje se implementiralo kroz ovaj projekt došlo je do povećanja opsega poslovanja tvrtke Slonja te su se ujedno osigurali dodatni kapaciteti za obradu ove vrste otpada na području navedene dvije županije, ali i šire.

Navedeno mobilno postrojenje sastoji se od mobilne drobilice. Ukupni planirani godišnji kapacitet obrade (postupcima R4, R5, R12) na ovom mobilnom postrojenju iznosi 15.000 t/godišnje građevinskog otpada.

Prije početka rada postrojenja bilo je potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

 

Kako funkcionira stroj za reciklažu građevinskog otpada?

Na mobilnom postrojenju vrši se obrada i recikliranje građevinskog otpada nastalog prilikom izgradnje građevina, pri rekonstrukciji, uklanjanju i održavanju građevinski otpad nastao iz iskopa, ukupnog kapaciteta obrade do 15.000 t/godišnje. U postrojenju se obrađuju beton, cigle, pločice, materijali i otpad čija je osnova gips, zatim zemlja, kamenje, bagerom iskopani materijal i tzv. ‘šuta’ – žbuka, dijelovi zidova, stolarija, crijepovi i sl.

Tehnološki proces postrojenja sadržava tri osnovna dijela: prihvatnu zonu odnosno pretovarnu stanicu gdje se dovozi otpad i privremeno skladišti prije obrade, zonu obrade građevinskog otpada i zonu skladištenja i otpreme recikliranog agregata.

Postrojenje se sastoji od dvije zasebne jedinice strojeva koje obavljaju pojedini proces unutar dvorišta. Proces obrade građevinskog otpada podijeljen je u 4 koraka:
.

  1. Postavljanje postrojenja na lokaciji obrade materijala – u adekvatne materijale spadaju materijal od iskopa, ostaci rušenja, cigla, keramika;
  2. Na lokaciji se nalazi bager sa hidrauličnim čekićem koji usitnjava velike komade materijala kako bi bili adekvatni za daljnju obradu;
  3. pripremljeni materijal bager utovaruje u udarno-rotacijsku drobilicu – reciklamer koji usitnjava materijal na frakcije;
  4. udarno-rotacijska drobilica prije ulaska materijala u mlin, preko rešetke odvaja jalovinu (nečisti materijal). 

Drobilica materijal drobi na frakcije. Na izlaznoj traci se nalazi magnetni odvajač koji prikuplja i odbacuje odvojene metalne dijelove iz usitnjenog materijala. Otpad se može reciklirati na nekoliko frakcija, a cijene se razlikuju po dimenzijama frakcija. 

Kako drobilica funkcionira možete pogledati na stranici https://slonja.hr/

 

Stroj za reciklažu je mobilan, na kojim relacijama možete reciklirati građevinski otpad?

Mobilno postrojenje se prema potrebi montira na sve lokacije nastanka većih količina krupnog građevnog otpada na području cijele Hrvatske, a kao prva lokacija montaže postrojenja je izabrana lokacija tvrtke Slonja. Zemljište na predmetnoj lokaciji je u vlasništvu poduzeća te predstavlja trajnu lokaciju pogodnu za održavanje i smještaj mobilnog postrojenja.

U slučajevima kada se zbog veće količine građevnog otpada mobilna drobilica seli na drugu lokaciju, prijevoz se vrši labudicom (niska kamionska prikolica).

Reciklaža građevinskog otpada moguća je na bilo kojoj lokaciji koja omogućava nesmetan pristup drobilici do otpada i gdje je osiguran dodatan prostor za skladištenje recikliranog materijala.

 

Za što se reciklirani materijal koristi?

Obrađivati se može građevinski otpad – otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine i neopasni otpad iz kategorije 17 – građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija).

Navedene materijale je nakon oporabe moguće korisiti u različite svrhe prilikom građenja i adaptacije: kao tucanik, za nasipavanje prilaznih puteva i otresnica, kao tampon prije asfalta i betonaže, kao tampon u izgradnji objekata i slično.

Važno je napomenuti kako je tvrtka uvela normu ISO 9001:2015 o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom za uslugu reciklaže otpada te je ujedno u fazi upisa u Očevidnik za ukidanje statusa otpada, što je od velike važnosti za klijente poput jedinica lokalne samouprave koje nerijetko koriste upravo oporabljeni građevinski otpad.

 

Postupaju li ljudi odgovornije sada s otpadom kada na raspolaganju imaju opciju recikliranja, umjesto odlaganja?

Situacija je različita od općine do općine, međutim, osobe nadležne za gospodarenje otpadom u institucijama i tvrtkama svakako drugačije i više strateški promišljaju i odlučuju kada je u pitanju odlaganje i odvajanje građevinskog otpada otkad znaju kako u lokalnoj zajednici imaju pružatelje usluge recikliranja opisanog otpada.

Prednost ove usluge je ‘win-win’ odnos između pružatelja usluge i klijenta, osobito u posljednje vrijeme kada je građevinski otpad znatno poskupio i svako ulaganje u infrastrukturu čini značajnu investiciju.

______

Autorica: Dora Čukušić
Naslovna fotografija: unsplash