ODRŽIVI OTOCI – Uvod u temu ‘’Financijski mehanizmi za provedbu zelenog plana na otocima’’

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 06.10.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Često razgovaramo o pojmu zelene tranzicije i što ona predstavlja, no jesmo li sigurni što se sve podrazumijeva pod tim pojmom i kako ga definiraju međunarodne i nacionalne javne institucije?

Najopćenitija definicija koju možemo pronaći istraživanjem različitih internetskih mjesta je da ”zelena tranzicija” znači pomak prema ekonomski održivom rastu i gospodarstvu koje se ne temelji na fosilnim gorivima i prekomjernoj potrošnji prirodnih resursa. Održivo gospodarstvo u kontekstu zelene tranzicije oslanja se isključivo na niskougljična rješenja koja promoviraju kružno gospodarstvo i biološku raznolikost.

Temu ”Financijski alati za provedbu zelenog plana na otocima ” obrađuje Andrea Beader u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
Financijski alati za provedbu zelene tranzicije

Jedan od krovnih strateških dokumenata za provedbu zelene tranzicije na našem području je ”Europski zeleni plan”.

Prema Europskom zelenom planu zelena tranzicija definirana klimatske promjene i uništavanje okoliša kao egzistencijalnu prijetnju Europskoj uniji i svijetu. Prema tome Europski zeleni plan definira korake kojim se takav crni nastavak za Europu pokušava spriječiti.

Zeleni plan ima za cilj transformirati EU u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo, osiguravajući:
.

 • potpuni izostanak neto emisija stakleničkih plinova do 2050
 • ekonomski rast odvojen od korištenja resursa
 • nijedna osoba i nijedno mjesto nisu ostali iza

Europski zeleni plan također se gleda i kao ”spas” od pandemije COVID-19.

Kategorije razvoja prema planu, a u koje će se u idućih nekoliko godina ulagati iznimno velika financijska sredstva, su:
.

 • Klimatska politika i smanjenje emisija
 • Pravedna tranzicija
 • Održivi razvoj
 • Energija
 • Prijevoz i mobilnost
 • Okoliš i kružno gospodarstvo
 • Istraživanje i inovacije
 • Ozelenjivanje javnih i privatnih financija

Nacionalni strateški okvir

Na nacionalnoj se razini, naravno, spuštaju sve Europske direktive, pa tako i Europski zeleni plan. Jedan od najvažnijih dokumenata kojim će se definirati održivi i zeleni razvoj otoka je Integrirani teritorijalni program za otoke 2021-2027.

Taj će program obuhvatiti prioritetna područja koja se tiču energetske tranzicije otoka, prilagodbe klimatskim promjenama, energetske učinkovitosti i slično.

Za provedbu programskih aktivnosti za hrvatske otoke namijenjeno je ukupno otprilike 150 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu ove teme razgovaramo s nizom organizacija na temu financijskih mehanizama EU zelenog plana.

_________
Autor: Paula Bolfan
Naslova fotografija: pixabay

 

 

Tagovi: