U sklopu teme ”Kako poboljšati opći i hitni zdravstveni sustav na otocima?” razgovaramo s Matom Mladinom iz Crvenog križa Brač

Mate Mladina poznat je u javnosti kao brački humanitarac koji je aktivno sudjelovao u akciji ”Nešto zbilja važno” koju je provodila udruga Brački pupoljci kako bi djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima i skrbnicima omogućila pravo na besplatan prijevoz trajektom prilikom odlaska na terapije i preglede.

Uz pomoć CTA komunikacija i Crvenog križa Udruga je uspjela promijeniti zakonodavni okvir te u sam zakon uvrstiti rečenicu kojom se takav prijevoz omogućava djeci i njihovim skrbnicama besplatno. Danas s Matom razgovaramo općenito o zdravstvenom sustavu na hrvatskim otocima, s fokusom na otok Brač.

Temu ”‘’Kako poboljšati opći i hitni zdravstveni sustav na otocima?’’” obrađuje Paula Bolfan u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
Zadovoljava li otočni zdravsteni sustav potrebe otočana?

Ukoliko zdravstveni sustav promatramo sa stajališta stanovnika otoka, nipošto ne možemo biti zadovoljni. Naravno, to ne znači da unutar sustava nema dobrih stvari, dapače, i na našem otoku imamo niz stvari koje funkcioniraju vrlo dobro, i mogu poslužiti kao primjer dobre prakse i obrazac za unaprjeđenje sustava u cijelosti (Higijensko-epidemiološka ispostava, stručni liječnici obiteljske medicine, radiološke ispostave i ostalo).

Pri tome je posebno važno napomenuti kako je otok Brač otok koji je najbolje povezan s kopnom, te se smatra ”predgrađem Splita”. Zato je teško i zamisliti kakvu skrb ima otoci koji su odaljeniji od svojih administrativnih središta.

.

Koji su najveći izazovi i problemi s kojima se zdravstveni sustav na otoku suočava?

Kao najveći izazov vidim kronični nedostatak ljudskog potencijala, u gotovo svim područjima nedostaje kadra (kao i u ostatku RH), te nemogućnost da one kadrove koji i dođu na otok zadržimo.

Također, radujemo se i rješavanju problema hitnog transporta pacijenata na kopno najavljenim dolaskom glisera koji je osigurala Vlada RH, jer dosadašnji sustav bio je ispod svake razine, i nedostojan građana jedne države koja sebi daje za pravo zvati se dijelom europske obitelji.

.
Koji su problem prioritetni za rješavanje?
.

Prioritet bi trebao biti na skrbi za djecu, na rodiljama i budućim majkama, odnosno na unaprjeđenju hitne medicinske skrbi. Smatram kako svaki građanin RH mora imati maksimalnu moguću skrb u ovim, ali i drugim područjima.
.

Kako sustav funkcionira tijekom turističke sezone?

Sustav u tijeku turističke sezone funkcionira samo zahvaljujući dodatnom angažmanu svih uključenih, te njihovim ulaganjem dodatnih napora u skrb za sve pacijente. No, pitanje je koliko je takav način funkcioniranja održiv i koliko može izdržati, posebno uzevši u obzir ranije navedeno.

.
Koji je, po Vašem stručnom mišljenju, prvi i ključni korak ka unaprjeđenju zdravstvenog sustava i čija je odgovornost da ga pokrene? Tko sve treba sudjelovati u procesu kako bi se on pokrenuo i nastavio?

Ključnim smatram izradu kvalitetne strategije unaprjeđenja zdravstvenog sustava u čiju će izradu biti uključeni svi dionici života na otoku (predstavnici JLS, predstavnici zdravstvenog sustava te ostali dionici izvan zdravstvenog sustava, a koji sudjeluju u radu istog).

Odgovornost je na svima nama, od građana do predstavnika udruga i ostalog čiji je primarni cilj očuvanje i zaštita zdravlja građana, na jedinicama lokalne samouprave, na županijama te, naravno na državi.

Ključno je preuzeti odgovornost i sukladno svojim mogućnostima pomoći boljitku sustava, umjesto da se, kao što je do sada bio slučaj, odgovornost prebacuje s jednog na drugog, a u konačnici ispaštaju otočani.

Također, bitno je da se i na višim razinama nedvosmisleno odredi smjer u kojem želimo da zdravstveni sustav ide, te da se na taj način stvori osnovni preduvjet za bolje sutra. Rad, i samo rad, bez politikanstva i alibi pristupa rješavanju problema.

 

Mate Mladina

_________
Autor: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: Brački Pupoljci