Okrugli stol – “Otpad u moru, čija je to briga?”

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 13.02.2023. - Vrijeme čitanja: 3min

Udruga Argonauta organizirala je okrugli stol u Vodicama pod nazivom “Otpad u moru, čija je to briga?”.

Ključne teme bile su svijest građana o ovom problemu, statusu ronioca koji su „na prvoj linji“ ovog problema, lokacijama otpada u moru, navikama građana povezanih s odnosom prema otpadu.

 

Okrugli stol održan je u četvrtak, 9. veljače 2023. u Gradskoj vijećnici Grada Vodica.

Sudjelovali su predstavnici Grada Vodica, ronilačkih klubova Šibenik i Roniti se mora, LAG-a More, FLAG-a Galeb te predstavnik Argonaute.

Organiziran je u sklopu projekta “Eko dotok na otok” financiranog od Fonda za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost. Kroz projekt u planu je čistiti podmorja otoka Prvića, Vrgade i Žuta (gdje se akcija već organizirala prošlu jesen). Uz akcije čišćenja održavaju se redovite edukacije za djecu na teme očuvanja okoliša te kao treća aktivnost, okrugli stolovi u općinama spomenutih otoka. Ovaj u Vodicama, prvi je u nizu.

Naziv okruglog stola bilo je i pitanje kojim je okrugli stol započeo. Nakon što su svi sudionici dali svoje mišljenje iz osobne, ali i perspektive svojih organizacija, razvila se vrlo konstruktivna rasprava.

Ključne teme bile su:

  • svijest građana o ovom problemu,
  • status ronioca koji su „na prvoj linji“ ovog problema
  • lokacije otpada u moru,
  • navike građana povezanih s odnosom prema otpadu

Zaključci koji su se na ovom okruglom stolu donijeli su da su jedinice lokalne samouprave odgovorne za otpad u moru.

No, izazov koji je specifičan za morski otpad je taj da se on ne može lako uočiti kao onaj na kopnu te da se „seli“ zbog morskih struja. A kada se i uoči, ponekad ga nije lako izvaditi zbog nepristupačne lokacije ili vrlo velike dubine.

 

 

Raspravljen i status ronioca koji otpad čiste volonterski, iz ljubavi prema moru

Na tragu toga se na okruglom stolu razgovaralo i o statusu ronioca koji najčešće otpad iz mora čiste kroz volonterske akcije koje sami iniciraju. Razgovaralo se o tome kako bi se na ovim akcijama trebalo osigurati minimalno da im se pokriju troškovi punjenja boca, goriva  i ostaloga što zahtjeva financijski trošak, ali i da ih se educira o mogućnostima financiranja akcija kroz raspoloživa sredstva različitih donatora.

 

Potrebna aplikacija koja pokazuje lokacije otpada u moru

Uz to, bilo bi vrlo korisno i potrebno izraditi i kontinuirano ažurirati lokacije morskog otpada. Najjednostavnije bi bilo putem određene aplikacije ili nekog drugog alata. Kroz njih bi ronioci mogli dojaviti lokaciju i otprilike količinu otpada, a koja će onda utjecati na jedinice lokalne samouprave da ih očiste.

Ukratko, protokol za čišćenje otpada iz mora postoji, no treba ga unaprijediti i sistematizirati. Uz to treba kontinuirano raditi na edukaciji, dizanju svijesti o ovim temama i naravno, i dalje organizirati akcije čišćenja podmorja.

 

 

 

______________

Autor: Suzana Živković, Pokret otoka

Fotografije: Pixabay, Udruga Argonauta