OMIŠALJ – Općina plaća dokumentaciju za postavljanje solarnih panela

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 04.11.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

U Omišlju na otoku Krku će Općina, svima koji to žele, platiti dokumentaciju za postavljanje solarnih panela

Troškovi ugradnje fotonaponske elektrane (radovi, nabava i montaža elemenata) te svi povezani troškovi, izuzev projektne dokumentacije, također nisu predmet financiranja temeljem ovog javnog poziva – prenosi novilist.hr

Općina Omišalj objavila je javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije nužne za postavu krovnih fotonaponskih elektrana na području Općine Omišalj, u 2022., ali i 2023. godini.

Slijedom tog poziva, kao i zaključka općinske načelnice Mirele Ahmetović koji mu je prethodio, Općina će izradu projektne dokumentacije potrebne za postavu fotonaponskih elektrana na krovove Omišljana i Njivičana financirati u punom iznosu, na način da će na transakcijski račun projektanta obaviti plaćanje po izrađenom projektu.

 

Prebivalište obvezno za prijavitelja

Financiranje će se raditi pod uvjetom da je za projekt izdana elektroenergetska suglasnost za priključak fotonaponske elektrane na mrežu od strane HEP-a – operatera distribucijskog sustava.

Pravo na korištenje od lokalne uprave za tu nakanu osiguranih sredstava moći će ostvariti fizičke osobe koje su vlasnici ili pak suvlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi na području općine te koji ondje imaju i prijavljeno prebivalište. Prijavitelji moraju biti državljani Republike Hrvatske te ispunjavati i uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini. Uvjet prebivališta obvezan je za prijavitelja, no nije obvezan i za sve suvlasnike zgrade.

Pod prihvatljivim troškom za financiranje putem ovog Javnog poziva podrazumijeva se pak izrada glavnog elektrotehničkog projekta za krovne fotonaponske elektrane maksimalne snage do 30 kW. Za izradu navedene dokumentacije, u svojstvu projektanta, zadužena će biti isključivo riječka tvrtka rK-TIM s kojom je u navedenu svrhu, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, prethodno već sklopljen ugovor o obavljanju tog posla u sklopu navedenog općinskog programa.

Projektna dokumentacija izrađena od drugih projektanata stoga se neće smatrati prihvatljivim troškom za financiranje putem ovog javnog poziva, napominju omišaljski općinari najavljujući i predstavljajući ovaj pažnje, ali i hvale vrijedan postupak koji bi žiteljima te krčke lokalne zajednice uvelike trebao olakšati, pojednostaviti i ubrzati postupke projektiranja njihovih budućih krovnih fotonaponskih elektrana.

 

Isključivo projektna dokumentacija

Napomenuti treba i da se u okviru istog javnog poziva neće ipak financirati troškovi izrade projektne dokumentacije za zgrade koje se nalaze unutar povijesne jezgre naselja Omišalj, kao ni za one kod kojih je pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, sve do okončanja tog postupka.

Troškovi ugradnje fotonaponske elektrane (radovi, nabava i montaža elemenata) te svi povezani troškovi, izuzev same izrade projektne dokumentacije, također nisu predmet financiranja temeljem ovog javnog poziva. Spomenimo i da je zahtjev za financiranje izrade projektne dokumentacije, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom popisanom u javnom pozivu, u zatvorenoj omotnici (osobno ili putem pošte) potrebno dostaviti na adresu sjedišta omišaljske općinske uprave, najkasnije do 2. listopada iduće, 2023. godine.

Pristigli zahtjevi obrađivat će se prema redoslijedu njihova zaprimanja, a za tu nakanu osigurana sredstva isplaćivat će se do iscrpljenja raspoložive proračunske stavke namijenjene tom »zelenoenergetskom »programu. Opravdanost zahtjeva utvrđivat će pak Povjerenstvo za provedbu financiranja projektne dokumentacije koje će, nakon što utvrdi da podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na financiranje, predložiti općinskoj načelnici donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava.

 

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije o ovom javnom pozivu moguće je dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9 do 15 sati, pozivom na telefonski broj 051/661-975, ili putem elektronske pošte, slanjem upita na adresu kristijan.loncaric@omisalj.hr.

 

__________
Izvor: novilist.hr
Naslovna fotografija: