OPĆINA LUMBARDA: Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru – Nova regulativa

Objavio: Pokret Otoka - 14.03.2024. - Vrijeme čitanja: 3min

Rok za dostavu ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. – 2028. je do 21. ožujka 2024. do 13:00 sati

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Općine Lumbarda za djelatnosti, mikrolokacije, broj sredstava, broj dozvola te rok na koji se svaka dozvola daje po pojedinim mikrolokacijama.

Rok za dostavu ponude je zaključno do 21. ožujka 2024. do 13:00 sati, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Općine Lumbarda, svakog radnog dana u vremenu 8:00 -14:00 sati.

Više informacija i obrasci za sudjelovanje u natječaju nalaze se na poveznici.

Što donosi novi Zakon o pomorskom dobru?

U skladu s nedavnim promjenama u zakonodavstvu Republike Hrvatske, nova regulativa koja se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom i morskim lukama donosi značajne inovacije i poboljšanja u procesu dodjele dozvola za obavljanje različitih djelatnosti na obalnom području.

Jedna od glavnih promjena je stupanje na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je donio niz izmjena u načinu upravljanja pomorskim dobrom.

Do sada, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imalo je nadležnost za provedbu Plana upravljanja pomorskim dobrom, koji je načelnica donosila za narednu godinu uz suglasnost Županije. Međutim, prema novom zakonu, sada se Plan donosi na period od 5 godina, a usvaja ga Općinsko vijeće nakon dobivanja potrebnih suglasnosti.

Također, koncesijska odobrenja sada se nazivaju dozvolama za obavljanje djelatnosti, a minimalne cijene za njihovu dodjelu propisane su uredbom.

Osim fiksnih cijena propisanih uredbom, sada se dopušta i ponuda većih iznosa, što rezultira dodatnim bodovima prilikom ocjenjivanja prijava na natječaju.

Uz novi Zakon, doneseni su i Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja pomorskim dobrom te Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Općina se pridržava navedenih propisa pri formiranju svog Plana i raspisivanju natječaja za dodjelu dozvola.

Nova regulativa ima za cilj povećati transparentnost i efikasnost u procesu dodjele dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Građanima i poslovnim subjektima pruža se jasniji i predvidljiviji okvir za sudjelovanje u natječajima te veća fleksibilnost u ponudi cijena za dodjelu dozvola.

Općina je otvorena za komunikaciju i pružanje pomoći u vezi s novom regulativom, a sve upite i pojašnjenja moguće je dobiti putem e-mail adrese info@lumbarda.hr.

Izvor: Općina Lumbarda

Naslovna fotografija: Photo by Sebastian Coman Travel on Unsplash