Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine

E-Savjetovanja Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-202. su otvorena do 29.10.2021. godine, a objavilo ih je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Savjetovanja su dostupna na POVEZNICI.

 

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine

Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja. Pravni temelj za izradu Nacionalnog plana je članak 25. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18, 73/20 i 70/21).

Nacionalni plan definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koje se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

Ujedno predstavlja osnovu za buduće financiranje ciljanih projekata na otocima, kako iz proračunskih izvora tako i putem sredstava Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027.

 

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U svrhu definiranja mjera i aktivnosti koje doprinose posebnim ciljevima Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine izrađen je Akcijski plan za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Akcijski plan je provedbeni akt Nacionalog plana koji sadržava popis mjera s najvećim procijenjenim doprinosom ostvarenju pojedinom posebnom cilju Nacionalnog plana, okvir za praćenje uspješnosti, rokove i nadležnost za provedbu mjera te procjenu ukupnih troškova potrebnih za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih Nacionalnim planom.

Sve mjere definirane Akcijskim planom obvezno se preuzimaju i razrađuju u provedbenim programima tijela državne uprave nadležnih za njihovu provedbu.

__________
Izvor: lag-tramuntana.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.