OTOČNI DIJALOG – Gospodarenje otpadom

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 27.05.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

Nakon serije otočnih dijaloga ostala nam je još samo jedna tema za zaključivanje prve faze. Priključite nam se na Facebook uživo i poslušajte što nam gosti imaju reći na temu gospodarenja otpada na Hrvatskim otocima.

Problem otpada je gorući problem, ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnoj razini. Na otocima i u malim sredinama puno lakše primjećujemo veličinu problema, a otežan odvoz ne pridonosi situaciji.

Izdvojite vrijeme za otočni dijalog na temu gospodarenja otpada koji će se održati 01. lipnja od 19.00 do 20.30 sati putem FB Live kanala i saznajte što kao odgovorni građani možete napraviti za kvalitetniji život u zajednici te koja je odgovornost lokalnih samouprava i državne politike. 

Podcast će voditi Maja Jurišić iz Pokreta Otoka, a njeni gosti su Marin Spetič, voditelj projekta Plastic Smart Cities Croatia u Udruzi Sunce Split, Marko Šundov, predstavnik Udruge “Čista Hrvatska” za Dalmaciju koja djeluje kao savjetodavna i stručna potpora u području gospodarenja otpadom i zaštitom voda te Neven Kruljac, član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj zaduženog za prikupljanje otpada na području JLS Cres i Mali Lošinj.

 

Više o našim gostima:

 

Marin Spetič

Diplomirani sociolog, društveni istraživač i projektni voditelj s dugogodišnjim iskustvom rada na EU i drugim projektima unutar civilnog društva i akademske zajednice tematski vezanim u održivi razvoj, okoliš i gospodarenje otpadom. U ovom je trenutku voditelj projekta Plastic Smart Cities Croatia u Udruzi Sunce Split koji se provodi u suradnji s WWF Mediterranean i dva hrvatska grada, Trogirom i Dubrovnikom. Cilj je projekta doprinijeti smanjenju plastičnog otiska u različitim segmentima društvenog života lokalne zajednice te potaknuli upotrebu alternativnih rješenja za jednokratnu plastiku, odnosno poduzeti mjere za sprječavanje dotoka plastike u prirodu do 2030. Godine.

 

Marko Šundov

Doktor znanosti na polju Ekonomije, a trenutno u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Fokus daljnjeg znanstvenog rada usmjeren mu je na snažnije poticanje razvoja Ekonomske geografije i Poslovne ekonomije te je shodno tome pokrenuo niz inicijativa na uspostavljanju NSPPO (Nacionalnog Sustava Podrške Prostornom Odlučivanju). Kao predstavnik Udruge “Čista Hrvatska” za Dalmaciju koja djeluje kao savjetodavna i stručna potpora u području gospodarenja otpadom i zaštitom voda. razvijam inicijalne koncepte projekata kružnog gospodarenja otpadom kao što su: KRTO (Kružno Recikliranje Tekstilnog Otpada), KUBO (Kružno Upravljanje Biorazgradivim Otpadom), KRK (Kružno Recikliranje Kompozita), Virtualni institut za upravljanje otočnim i priobalnim prostorom RH i sl.

Trenutni fokus rada usmjeren je na izradi IT sustava za prostorno pozicioniranje Biokompostana na području SDŽ koji bi predstavljao pilot projekt apliciran put EU fondova, a u konačnici bi predstavljao ogledni primjer za cjelovito upravljanje različitim društveno-ekonomskim procesima pa tako i procesima gospodarenja otpadom u RH. 

 

Neven Kruljac

Po struci građevinski inženjer, od 2014. godine član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj koje je zaduženo za prikupljanje otpada na području JLS Cres i Mali Lošinj. Komunalne usluge Cres Lošinj  se bave organizacijom sustava odvojenog prikupljanja otpada na vrlo zahtjevnom području (veliki otoci s malim brojem stanovnika – Cres i Mali Lošinj te udaljeni otoci: Susak , Unije, Ilovik ,M. i V. Srakane); sudjelovali su u pripremi i realizaciji projekata izgradnje pretovarnih stanica, reciklažnih dvorišta i sanacije odlagališta te pripremi projekata sortirnice, bioplinskog postrojenja i kompostane. Žele prezentirati iskustva i poteškoće iz prakse kako bi stručnu i širu javnost uključili u pronalaženje boljih rješenja u gospodarenju otpadom. 

Podcast će biti dostupan uživo na službenoj Facebook Stranici Pokret otoka/Island movement. Prethodna registracija nije potrebna.

 

 

__________

Autor teksta i vizuala: Pokret Otoka