Slika uvodna mjesta Grad Komiža (otok Vis)
Grb mjesta Grad Komiža (otok Vis)

GRAD KOMIŽA

NASELJA

Podšpilje
Borovik
Duboka
Podhumlje
Žena Glava
Oključna
Otok Biševo
Palagruža
Sveti Andrija (Svetac)
Brusnik
Jabuka

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: xxx

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Strategija razvoja pametnog grada-Komiža

Siječanj 2021.

Grad Komiža uspješno je aplicirao na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za primjenu koncepta pametnih gradova te je u okviru tog natječaja izrađena predmetna strategija.
Koncept pametnih gradova i pametnih otoka postaje centralna ideja oko koje se izrađuju planovi razvoja većine gradova. Upotrebom takvog pristupa osigurava se praćenje novih trendova digitalno naprednih rješenja te se grad Komiža pozicionira za daljnji rast i razvoj u skladu s vremenom.

Preuzmi dokument

Provedbeni program Grada Komiže za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine

Prosinac 2021.

Provedbeni program Grada Komiže strateški je dokument koji, sukladno zakonskim obvezama, donosi gradonačelnik za vrijeme trajanja svog mandata, za razdoblje 2021.- 2025.. Ovaj dokument predstavlja pregled aktualnog stanja, te programe i projekte koji će biti temelj budućeg razvoja Grada, te njime usmjeravamo naše planove, vizije i aktivnosti za predmetno razdoblje. Ovim programom smo obuhvatili rad i djelovanje Grada, Gradskih institucija, ustanova i tvrtki, te udruga civilnog društva.

Preuzmi dokument

Strategija zelene urbane obnove Grada Starog Grada

Studeni 2022.

Svrha Strategije zelene urbane obnove Grada Starog Grada je poticanje integriranog održivog i regenerativnog razvoja Staroga Grada i njegovog gravitirajućeg urbanog područja na načelima globalnih, europskih, nacionalnih i regionalnih zelenih politika, s naglaskom na razvoj zelene
infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja
resursima, prostorom, zgradama i zelenim površinama te jačanje prilagodbe i otpornosti na rizike i klimatske promjene.

Preuzmi dokument

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica grada: Grad Komiža

Službeni glasnik: Grad Komiža

GRADSKA UPRAVA

Gradonačelnica:

Tonka Ivčević

gradonacelnica@komiza.hr

Jedinstveni upravni odjel:

procelnik@komiza.hr