Slika uvodna mjesta Grad Korčula (otok Korčula)
Grb mjesta Grad Korčula (otok Korčula)

GRAD KORČULA

NASELJA

Grad Korčula
Čara
Pupnat
Račišće
Žrnovo

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 5 415

GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program Grada Korcule do 2025.

2021.

Provedbeni plan Grada Korčule do 2025. godine
naglašava 5 područja koji su integrirani u ciljeve i mjere ovog programa.

Također, ovim programom
stavlja se poseban naglasak na osnaživanje poduzetništva kao ključne karike za dostizanje
navedenih ciljeva

Preuzmi dokument

SECAP -Sustainable Energy and Climate Action Plan

Ožujak 2021.

Ovaj dokument podrazumijeva izradu „Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe
klimatskim promjena otoka Korčule“ kao jednog od ključnih dokumenata cijelog Projekta. Kvaliteti i
kompleksnosti ovog dokumenta pridonijele su prethodno provedene projektne aktivnosti, posebno
procjena sektorskih ranjivosti i rizika (RVA) te izrada nultog i optimalnog klimatskog scenarija.


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica :  Grad Korčula

Službeni glasnik: Grad Korčula

GRADSKA UPRAVA

Gradonačelnica:

Nika Silić Maroević

gradonacelnica@korcula.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Petra Fabijanović

petra.fabijanovic@korcula.hr