Slika uvodna mjesta Grad Supetar (otok Brač)
Grb mjesta Grad Supetar (otok Brač)

GRAD SUPETAR

NASELJA

Supetar
Mirca
Splitska
Škrip

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 4 325


GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

STRATEGIJA RAZVOJA – Grad Supetar

Travanj 2017.

Usvojeni strateški dokument, izrastao je na temeljima analize socijalnog i ekonomskog stanja na području Grada, kao i na utvrđivanju postojećih resursa, problema i potreba, odnosno naših prednosti i prilika, slabosti i prijetnji. Analiza, kao takva, podrazumijeva mogućnosti unapređenja za koja smo kroz izradu Plana zaključili da su poželjna, a koja su istovremeno i usklađena sa zadanim strateškim ciljevima naše Županije.

Preuzmi dokument

Provedbeni program Grada Supetra

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu
procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Grad Supetar

Službeni glasnik: Grad Supetar

GRADSKA UPRAVA

Gradonačelnica:

Ivana Marković

gradonacelnica@gradsupetar.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

Ivica Blažević

procelnik@gradsupetar.hr

Voditeljica odsjeka:

Đana Martinić – Dragan

ured.grada@gradsupetar.hr