Slika uvodna mjesta Grad Vis (otok Vis)
Grb mjesta Grad Vis (otok Vis)

GRAD VIS

NASELJA

Brgujac
Marinje Zemlje
Dračevo Polje
Milna
Pilsko Polje

Podselje
Podstražje
Rogačić
Rukavac
Stončica
Vis

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: xxx

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program 2022. – 2025.

Prosinac 2021.

Pred Vama se nalazi Provedbeni program Grada Visa za razdoblje 2022.-2025. godine, čiji je glavni cilj pronaći načine za poboljšanje kvalitete života u gradu, a sve u skladu sa održivim razvojem, za što držim da će doprinijeti demografskom oporavku. Imajući na umu sve raspoložive potencijale grada Visa odlučili smo se za izradu ovog temeljnog razvojnog dokumenta kako bi definirali ciljeve, prioritete i mjere, a koji će u konačnici dovesti do realizacije glavnog cilja. Razvojna strategija Grada Visa dokument je koji u sebi sadrži sve najbitnije projekte za razvoj grada, odnosno za poboljšanje kvalitete života u gradu.

Preuzmi dokument

Provedbeni program Grada Komiže za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine

Prosinac 2021.

Provedbeni program Grada Komiže strateški je dokument koji, sukladno zakonskim obvezama, donosi gradonačelnik za vrijeme trajanja svog mandata, za razdoblje 2021.- 2025.. Ovaj dokument predstavlja pregled aktualnog stanja, te programe i projekte koji će biti temelj budućeg razvoja Grada, te njime usmjeravamo naše planove, vizije i aktivnosti za predmetno razdoblje. Ovim programom smo obuhvatili rad i djelovanje Grada, Gradskih institucija, ustanova i tvrtki, te udruga civilnog društva.

Preuzmi dokument

Strategija zelene urbane obnove Grada Starog Grada

Studeni 2022.

Svrha Strategije zelene urbane obnove Grada Starog Grada je poticanje integriranog održivog i regenerativnog razvoja Staroga Grada i njegovog gravitirajućeg urbanog područja na načelima globalnih, europskih, nacionalnih i regionalnih zelenih politika, s naglaskom na razvoj zelene
infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja
resursima, prostorom, zgradama i zelenim površinama te jačanje prilagodbe i otpornosti na rizike i klimatske promjene.

Preuzmi dokument

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica grada: Grad Vis

Službeni glasnik: Grad Vis

GRADSKA UPRAVA

Gradonačelnica:

Ivo Radica

xx

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec.

xxx