Slika uvodna mjesta Općina Jelsa (otok Hvar)
Grb mjesta Općina Jelsa (otok Hvar)

OPĆINA JELSA

NASELJA

Jelsa
Vrboska
Svirče
Vrisnik
Zastražišće
Zavala
Gdinj
Pitve
Poljica 
Ivan Dolac 
Gromin Dolac
Humac

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 3 501

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Plan gospodarenja otpadom OPCINA JELSA 2021-2027

Lipanj 2021.

Plan je detaljnije usmjeren na razradu i propisivanje mjera gospodarenja komunalnim otpadom, biorazgradivim otpadom, posebnim kategorijama otpada i opasnim otpadom.
Svaka JLS treba odrediti svoje ciljeve te donijeti mjere za provođenje kako bi se što prije postiglo povećanje postotka reciklaže, obrade i oporabe otpada odnosno smanjenje količina
otpada za konačno odlaganje. Planom je potrebno propisati poticajne mjere izbjegavanje
stvaranja otpada, mjere razvrstavanja i odvajanja otpada u domaćinstvima, mjere uspostave
zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, mjere obrade otpada prije njegovog odlaganja, mjere
sanacije postojećih lokacija onečišćenih otpadom i dr

Preuzmi dokument

Provedbeni program Općine Jelsa

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu
procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica:  Općina Jelsa

Službeni glasnik:  Općina Jelsa

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Nikša Peronja

nacelnik@jelsa.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

Ivica Keršić

ivica.kersic@jelsa.hr