Slika uvodna mjesta Općina Lopar (Rab)
Grb mjesta Općina Lopar (Rab)

Općina Lopar

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program Općine Lopar za razdoblje 2021. – 2025.

Prosinac 2021.

Provedbeni program Općine Lopar za razdoblje 2021.-2025. je kratkoročni akt strateškog planiranja u kojem je, sukladno zakonskim obvezama, opisana vizija, misija i djelokrug rada Općine Lopar. Također, ovim dokumentom su utvrđeni ciljevi te mjere, aktivnosti i razvojni projekti koji definiraju provedbu
ciljeva za vrijeme trajanja mandata u razdoblju od 2021. do 2025. godine.

Preuzmi dokument

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LOPAR
ZA RAZDOBLJE
OD 2020. DO 2030.

2020.

Strategija razvoja Općine Lopar 2020. – 2030. sveobuhvatni je dokument koji obuhvaća razvoj svih sektora (civilni, javni, privatni) identificira probleme i potrebe, te razvojne projekte koji će biti smjernica za održivi razvoj općine, pripremu projekata za fondove Europske unije, razvoj poduzetništva, gospodarski razvoj te privlačenje
investitora.

Preuzmi dokument

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica : Općina Lopar

Službeni glasnik: Općina Lopar

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Zdenko Jakuc

nacelnik@opcina-lopar.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Ana Benić

a.benic@opcina-lopar.hr