Slika uvodna mjesta Općina Murter-Kornati (Murter)
Grb mjesta Općina Murter-Kornati (Murter)

OPĆINA MURTER-KORNATI

NASELJA

Murter

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 1.920

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Strateški plan razvoja Općine Murter – Kornati 2016. – 2021.

2016.

Strategija razvoja Općine Murter-Kornati temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj i sadržajno je u svojim najvažnijim dijelovima u potpunosti usklađena sa Županijskom razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije.

Preuzmi dokument

Plan gospodarenja otpadom Općine Murter-Kornati 2017.-2022.

Veljača 2018.

Općina Murter-Kornati donosi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine (Plan) koji je strateški dokument za odgovorno i održivo planiranje aktivnosti
gospodarenja otpadom koje su u nadležnosti Općine.
Na osnovu analize postojećeg stanja te postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom na državnoj i lokalnoj razini određene su i mjere za realizaciju istih te projekti važni za provedbu Plana.

Preuzmi dokument

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica :  Općina Murter-Kornati

Službeni glasnik: Općina Murter-Kornati

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Toni Turčinov

toni.turcinov@murter.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Melanija Turčinov Rameša

melanija.t.ramesa@murter.hr

Naslovna fotografija: Andrina Luić