Slika uvodna mjesta Općina Omišalj (Otok Krk)
Grb mjesta Općina Omišalj (Otok Krk)

Općina Omišalj

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE OMIŠALJ za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Prosinac 2021.

Provedbeni program Općine Omišalj za razdoblje 2021. – 2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika te vrijedi u tom vremenskom razdoblju. Osim toga, taj je dokument temelj i jedan od bitnih uvjeta prilikom prijave na
natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, stoga je potreba njegova donošenja itekako važna.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica : Općina Omišalj

Službeni glasnik: Općina Omišalj

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnica:

Mirela Ahmetović

opcina@omisalj.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Maja Mahulja

maja.mahulja@omisalj.hr