Slika uvodna mjesta Općina Pašman (Otok Pašman)
Grb mjesta Općina Pašman (Otok Pašman)

Općina Pašman

NASELJA

Banj, Barotul, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman, Ždrelac

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 2.136

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

FKK Sovinje

Orlić d.o.o. za poslovne i komunalne usluge

Javna komunalna ustanova “OTOK PAŠMAN”

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

Dječji vrtić “Bodulić”

DVD Pašman

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PAŠMAN za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Prosinac 2021.

Provedbeni program općine Pašman za razdoblje 2021.-2025.
predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni
projekti koji su usklađeni s hijerarhijski nadređenim aktima Nacionalnom razvojnom
strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te Planom razvoja Zadarske županije za period 2021-2027.

Preuzmi dokument

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PAŠMAN ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

Plan gospodarenja otpadom Općine Pašman za razdoblje 2018.-2023. godine izrađuje se u skladu sa sljedećim dokumentima koji predstavljaju temelj gospodarenja otpadom za predmetno područje – Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine te Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica : Općina Pašman

Službeni glasnik: Općina Pašman

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Krešimir Ćosić

kresimir.cosic@opcinapasman.hr

Pročelnik upravnog odjela za opće poslove komunalni sustav i financije:

Josip Burčul

procelnik@opcinapasman.hr

Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove

Andro Magić

andro.magic@opcinapasman.hr