Slika uvodna mjesta Općina Selca (otok Brač)
Grb mjesta Općina Selca (otok Brač)

OPĆINA SELCA

NASELJA

Selca
Sumartin
Povlja
Novo Selo

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 1 613

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Nema dostupnih službenih podataka.

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE SELCA 2022. – 2025. god.

Prosinac 2021.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranjakoji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškogplaniranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni programjedinicelokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalnesamouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, načelnik općine Selca pokrenuojepostupak izrade provedbenog programa općine Selca za period od 2022. do 2025. godine.

Preuzmi dokument

Strategija upravljanja imovinom Općine Selca za razdoblje 2020. – 2026. god.

Ovaj dokument podrazumijeva izradu „Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe
klimatskim promjena otoka Korčule“ kao jednog od ključnih dokumenata cijelog Projekta. Kvaliteti i
kompleksnosti ovog dokumenta pridonijele su prethodno provedene projektne aktivnosti, posebno
procjena sektorskih ranjivosti i rizika (RVA) te izrada nultog i optimalnog klimatskog scenarija.

Preuzmi dokument

SELCA- STRATEGIJA TURIZMA 2018. – 2023. god.

Ovaj dokument podrazumijeva izradu „Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe
klimatskim promjena otoka Korčule“ kao jednog od ključnih dokumenata cijelog Projekta. Kvaliteti i
kompleksnosti ovog dokumenta pridonijele su prethodno provedene projektne aktivnosti, posebno
procjena sektorskih ranjivosti i rizika (RVA) te izrada nultog i optimalnog klimatskog scenarija.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Općina Selca

Službeni glasnik:  Općina Selca

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Ivan Marijančević

nacelnik@selca.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

Petar Bezmalinović

procelnik@selca.hr