Slika uvodna mjesta Općina Ston (Pelješac)
Grb mjesta Općina Ston (Pelješac)

Općina Ston

NASELJA

Brijesta, Boljenovići, Broce, Česvinica, Dubrava, Dančanje, Duba Stonska, Hodilje, Luka, Mali Ston, Metohija, Putnikovići, Ston, Sparagovići, Zabrđe, Zamaslina i Zaton Doli, Žuljana

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 2.491

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Strateški plan Općine Ston za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Strateški plan Općine Ston je iznimno važan alat za upravljanje razvojem Općine. Njegovi ciljevi se moraju uvažavati prilikom donošenja općinskog proračuna i investicijskih programa, kako nalažu i nacionalne smjernice.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica : Općina Ston

Službeni glasnik: Općina Ston

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Vedran Antunica

nacelnik@opcinaston.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Valentina Vitković

opcina.ston@du.t-com.hr