Slika uvodna mjesta Općina Sutivan (otok Brač)
Grb mjesta Općina Sutivan (otok Brač)

OPĆINA SUTIVAN

NASELJA

Sutivan 

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 936

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Nema dostupnih službenih podataka.

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program Opcine Sutivan za razdoblje 2021. – 2025.

Prosinac 2021.

Provedbeni program Općine Sutivan za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine je strateški dokument kojeg sukladno pozitivnim zakonskim obvezama donosi načelnik za vrijeme trajanja mandata te kao takav i vrijedi u mandatnom periodu, a podložan je promjenama uzrokovanim zakonodavnim, političkim i društvenim promjenama.

Preuzmi dokument

Plan upravljanja Pomorskim dobrom na području Nerežišća za 2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Nerežišća kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Općina Sutivan

Službeni glasnik:  Općina Sutivan

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Ranko Blažević

nacelnik@sutivan.hr

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Martina Burčul

procelnica@sutivan.hr