Slika uvodna mjesta Općina Tisno (Murter)
Grb mjesta Općina Tisno (Murter)

OPĆINA TISNO

NASELJA

Tisno
Jezera
Betina

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 2.708

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tisno za razdoblje od 2023. do 2029.godine

Studeni 2022.

Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Tisno u razdoblju od 2023. do 2029.godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom.

Preuzmi dokument

Strategija razvoja pametne
Općine Tisno za razdoblje
do 2026.

Strategija razvoja pametne općine Tisno rađena je kako bi se potaknuo održivi gospodarski i društveni razvoj, odnosno kako bi se podigla razina kvalitete života te podigla konkurentnost
gospodarstva i efikasnost javne uprave kroz primjenu novih digitalnih tehnologija.

Preuzmi dokument

Provedbeni program Općine Tisno 2021. – 2025.

U provedbenom programu su sadržani svi ciljevi i prioriteti na koje će se Općina usmjeriti u razdoblju od 4 godine, od 2021. do 2025.

Preuzmi dokument

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica :  Općina Tisno

Službeni glasnik: Općina Tisno

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Kristijan Jareb

nacelnik@tisno.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Marijana Pavić

marijana.pavic@tisno.hr

Naslovna fotografija: Neven Jović