Slika uvodna mjesta Općina Trpanj (Pelješac)

Općina Trpanj

NASELJA

Donja Vrućica, Duba Pelješka, Gornja Vrućica, Trpanj

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 683

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Komunalno Trpanj d.o.o.

Izvor Orah d.o.o.

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Strateški razvojni program Općine Trpanj za razdoblje 2015. – 2020.

Strateški razvojni program Općine Trpanj je temeljni dokument razvoja općine, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka u periodu od 2015. – 2020. godine.
Sadrži sažeti prikaz realno ostvarivih preferencija zajednice kao rezultat zajedničkog angažmana na rješavanju problema i potreba jedinice lokalne samouprave. Služi kao vodič i okvir lokalnoj samoupravi
u procesu razvoja.

Preuzmi dokument

Strategija upravljanja imovinom Općine Trpanj za razdoblje 2023. – 2029. godine

Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u
vlasništvu Općine Trpanj. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Trpanj, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Preuzmi dokument


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica : Općina Trpanj

Službeni glasnik: Nema informacije

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Jakša Franković

opcina.trpanj@du.t-com.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Nada Ivanković

procelnik@trpanj.hr