Slika uvodna otoka Otok Vis

Otok Vis

OPĆI PODACI

15.522 stanovnika 

271,4 km2 

I. skupina otoka

E-MOBILNOST

ELEN Vis
Parkiraliste Pjover 
A: Ul. hrvatskih branitelja 5, 21403, Sutivan
T: +385 08007443

ELEN Komiža
A: Ul. Strančica 9, 21410, Postira
T: +385 08007443

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažno dvorište Vis
Gradina Vis d.o.o.
Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis

Mobilno reciklažno dvorište Komiža
NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.
Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža

STRATEŠKI I RAZVOJNI DOKUMENTI

Otok Vis nema izrađene SECAP i CETA dokumente.

PLAN TRANZICIJE PREMA ČISTOJ ENERGIJI

Kolovoz 2020.

Akcijski Plan tranzicije prema čistoj energiji otoka Brača strateški je i planski dokument
tranzicijskog procesa prema čistoj energiji koji opisuje dekarbonizaciju otoka Brača prema Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama

Ožujak 2021.

Ovaj dokument podrazumijeva izradu „Zajedničkog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i
prilagodbe klimatskim promjena otoka Brača“ kao jednog od ključnih dokumenata cijelog Projekta.
Kvaliteti i kompleksnosti ovog dokumenta pridonijele su prethodno provedene projektne aktivnosti,
posebno procjena sektorskih ranjivosti i rizika (RVA) te izrada nultog i optimalnog klimatskog scenarija

Scenariji za djelovanje u kontekstu očekivanih klimatskih promjena

Listopad 2020.

Ovaj dokument podrazumijeva izradu tzv. klimatskih scenarija odnosno scenarija za djelovanje u kontekstu očekivanih klimatskih promjena za područje otoka Brača pri čemu se razlikuje: a) nulti scenarij (scenarij „business as usual“) koji pretpostavlja da u bližoj budućnosti neće biti legislativnih, strateških, tehnoloških, ekonomskih ili promjena prioriteta i ponašanja čime će uobičajene okolnosti ostati nepromijenjene te time i moguće posljedice klimatskih promjena b) optimalni scenarij koji pretpostavlja da će u bližoj budućnosti doći do određenih promjena odnosno do primjene mjera i aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama

PODACI O ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI

Otok Vis je u velikoj udaljenosti od energetske mreže Hrvatske, što uvjetuje velikim troškovima i odlaganjima investicija u elektroenergetski sustav iako je Vis dio cjelokupne mreže elektroopskrbe Hrvatske.

Postojeći način napajanja otoka Visa električnom energijom u gotovo svim svojim elementima ne zadovoljava postojeće potrebe, pa samim tim i potrebe gospodarskog razvoja otoka.

Napajanje električnom energijom otoka Visa vrši se iz transformatorske stanice Stari Grad na otoku Hvaru preko kabelske veze duljine 49 km. Vezu čine dva pomorska kabela 35 kV, koji su elektroenergetskim sustavom Republike Hrvatske povezani dalekovodom 110 kV Stari Grad – Nerežišća na otoku Braču koji se dodatno spaja kabelom duljine 19.2 km uključujući pomorski kabel od uvale Slatina do uvale Travna na Visu duljine 4.5 km.

Polaganjem kabelske veze iz TS Stari Grad preko TS Hvara do TS Visa osiguran je siguran protok električne energije na području grada Visa rješenjem saniranja najosjetljivijeg dijela sustava napajanja otoka. Trajno rješenje napajanja otoka očituje se u prijelazu na 110 kV napon izgradnjom spojne točke na otoku Visu.

Dalekovodi su uglavnom od bakra nedovoljnog presjeka izvedeni na betonskim stupovima, koji su zbog velike količine soli u zraku u kritičnom stanju. Posljednjih godina obavljeno je kabliranje srednjo-naponske električne mreže, čime se osjetno popravila situacija elektroopskrbe u urbanim dijelovima otoka i grada Visa.

Pokrivenost otoka i grada Visa električnom mrežom je 99 %, a broj priključaka premašuje broj stalno nastanjenih kućanstava, što ukazuje na velik broj kuća za odmor.

U zaštitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti nadležne elektroprivredne organizacije.

BRODSKE LINIJE

TRAJEKTNE LINIJE

BRZOBRODSKE LINIJE

SPLIT-VIS 2h 20 min

Jadrolinija, DRŽAVNA TRAJEKTNA LINIJA br. 602 (naziv broda: Petar Hektorović)

SPLIT – MILNA (BRAČ) – HVAR – VIS

Jadrolinija, državna trajektna linija br. 9602

NAJNOVIJE VIJESTI

VIS: Dokumentarni film iz 80-ih sjajna je retrospektiva minulih vremena

/ Vrijeme čitanja: 2min
Dokumentarni film ‘VIS Izlazak Afrodite’ koji su snimili novinari Televizije Novi Sad 1989. godine, vrijedan je dokument života na otoku u vrijeme dok je Vis bio zatvoren za strance.  Otok Vis jedan je od bisera Dalmacije koji svojom ljepotom privlači turiste iz cijeloga svijeta. Nastanjen još u doba neolitika, pravi procvat doživio je u doba

VIS – “Zelenom tranzicijom do održivog razvoja javnog i privatnog sektora otoka Visa – mapiranje interesa i potencijala za financiranje razvoja i unapređenja projekata, proizvoda i usluga“

/ Vrijeme čitanja: 1min
Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu u suradnji s tvrtkom EUPOLIS GRUPA d.o.o. organizira interaktivnu konferenciju i radionicu „Zelenom tranzicijom do održivog razvoja javnog i privatnog sektora otoka Visa – mapiranje interesa i potencijala za financiranje razvoja i unapređenja projekata, proizvoda i usluga“. Radionica će se održati u četvrtak 21.

Splitsko-dalmatinska županija proglašava prvi rezervat u moru

/ Vrijeme čitanja: 2min
Cilj budućeg rezervata očuvanje je morske biološke raznolikosti priobalja pa će na prostoru od otprilike 100 ha biti potpuno zabranjen ribolov dok će ronjenje, kajakarenje i slične turističke aktivnosti biti regulirane Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, županijskih ustanova More i krš, Rere, te Udruge Sunce i UNESCO Geopark Viški arhipelag obišli su Stupišće u

PROJEKTI

VIS: U Gradu Komiži dovršen projekt opremanja Geostaze “Put polja”

/ Vrijeme čitanja: 1min
Grad Komiža na Visu je uspješno proveo još jedan projekt financiran putem natječaja LAG-a Škoji – projekt Geostaza „Put polja“ Geostazom “Put polja” su na području Antičkog puta povezana stara naselja sa Komižom. U potezu od grad Komiže, preko Podhumlja, Podšpilja, Žena glave i Borovika do naselja Duboke. Na tematskom putu postavljene su informativno-edukativne ploče,

VIS: Okupljaju se umjetnici iz cijeloga svijeta

/ Vrijeme čitanja: 3min
Radi se o međunarodnom projektu Island Connect II, suradničkm projektu udruge Domino i šest partnerskih organizacija koje djeluju u području izvedbenih umjetnosti i povezane su s europskim otocima različitih zemalja.  Glavni je cilj projekta podržati umjetnike i umjetničke kompanije u njihovom osobnom i profesionalnom razvoju unutar projekta. Tijekom tri godine (2024.-2026.) u okviru projekta više

VIS: Energetska obnova zgrade ribarnice u Visu

/ Vrijeme čitanja: 1min
Početkom veljače Grad Vis podnijeo je projektnu prijavu „Rekonstrukcija Zgrade ribarnice – energetska obnova“ na otvoreni Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine koji je objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna prijavljena vrijednost Projekta je: 269.725,29 eura bez PDV-a odnosno (2.032.245,21 kuna bez PDV-a). Za potrebe prijave projekta izrađen je