Otvoreno podnošenje zahtjeva za poljoprivredne potpore za 2024. godinu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 29.03.2024. - Vrijeme čitanja: 5min

Otvoreno je podnošenje zahtjeva za potpore za 3 djelatnosti te podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja.

Potpore za proizvođače šećerne repe

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe otvoreno je od 25. ožujka 2024. godine.

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET aplikacije u roku za podnošenje zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja 2024.

Podnositelj je dužan, nakon popunjavanja Zahtjeva, ispisati, isti ovjeriti potpisom za fizičke osobe i dodatno pečatom ukoliko se radi o pravnoj osobi. Zahtjev se šalje na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uz Zahtjev za potporu podnositelj je dužan priložiti:

 • popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

ili

 •  popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Nominalni jedinični iznosi potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu:

 • do 40,00 ha 530 EUR/ha
 • od 40,01 ha do 200,00 ha 330 EUR/ha
 • više od 200,00 ha 130 EUR/ha

U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi prelaze iznos raspoloživih sredstava za programsku godinu, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Detalje o programu i potrebne obrasce možete pronaći na poveznici. 

Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za 2024. godinu

Podnošenje Zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za 2024. godinu otvoreno je od 25. ožujka 2024. godine.

Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije. Nakon popunjavanja elektroničkog obrasca u AGRONET-u, podnositelj zahtjeva je dužan ispisati, potpisati. Potrebno je i dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju.

Korisnici su dužni voditi Očevidnik, te presliku Očevidnika dostaviti do 15. listopada u godini podnošenja Zahtjeva u područni ured Centra za stočarstvo HAPIH-a.

Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu je 15,00 eura za zagorskog purana matičnog jata. Za kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice matičnog jata 6,00 eura.

Ukoliko se utvrdi da ukupni zahtjevi za potporu prema ovom Programu premašuju raspoloživa financijska sredstva, isplate će biti prilagođene proporcionalno.

Detalje o programu potpore možete pronaći na poveznici. 

Potpora iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2024. godinu.

Podnošenje Zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2024. godinu otvoreno je od 25. ožujka 2024. godine.

Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije. Nakon popunjavanja elektroničkog obrasca u AGRONET-u, podnositelj zahtjeva je dužan ispisati. Potrebno je dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta s naznakom: »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024. – 2026. godine «.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, rapska ovca, krčka ovca, cigaja, travnička pramenka, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france, clun forest, kamerunska ovca, berrichon du cher, dorper, texel, kerry hill) i koza (burska koza, istarska koza, hrvatska bijela koza i hrvatska šarena koza) koja:

 • sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige
 • se na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci
 • imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca, lacaune) i koza (alpina, sanska koza, murciano-granadina i anglo nubijska) koja:

 • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige
 • se na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci
 • imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom, mora biti najmanje 70% grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi, koji:

 • su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
 • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza određene pasmine, a što se dokazuje upisom u pasminske matične knjige
 • se nalaze na gospodarstvu korisnika na dan 01. listopada u godini

Detalje o programu potpore možete pronaći na poveznici. 

Izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2024. godinu

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještavaju kako su započeli zaprimati Jedinstvene zahtjeve za 2024. godinu.

Poljoprivrednici mogu popuniti zahtjev putem sustava Agronet te ga u tiskanom obliku dostaviti osobno ili poštom do 15. svibnja.
Zahtjev se može podnijeti i elektronički uz korištenje elektroničkog potpisa.

Izvor: ruralno.eu

Fotografija: Unsplash.com