UŠTEDI ENERGIJU
February 21, 2022

PAG - Javni poziv za prijavu rješenja za suvenir Grada Paga

Turistička zajednica Grada Paga objavila je Javni poziv za prijavu rješenja za suvenir Grada Paga za 2022. godinu

Turistička zajednica Grada Paga objavila je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2022. godini. U Javnom pozivu se navodi:

1. Turistička zajednica Grada Paga raspisuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2022. godini koji će, ukoliko zadovolje propozicije, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni posebnom markicom.
2. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.
3. Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.
4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Paga, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički proizvodi, odjevni i uporabni predmeti, gastro proizvodi. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.
6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.
7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.
8. Sva rješenja suvenira trebaju, uz već spomenute kriterije, sadržavati i kratko obrazloženje (tekst - kratka priča).
9. Za prijavitelje koji će koristiti naziv i elemente paške čipke, potrebno je uz prijavu dostaviti i suglasnost Grada Paga za korištenje naziva i elemenata paške čipke.
10. Prijavitelji moraju dostaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.
11. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Paga.
12. Kriteriji za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada Paga.
13. Prednost će se dati suvenirima koji će na tržištu na različite načine interpretirati kulturne, kulturološke, gastronomske i turističke vrijednosti grada Paga, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske baštine te posebnost prirodnih ambijenata.
14. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja posebne markice.
15. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.
16. Turistička zajednica Grada Paga zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
17. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2022. godine [osobno ili poštom] na sljedeću adresu:

Turistička zajednica Grada Paga
Od Špitala 2
23 250 Pag
s naznakom: NE OTVARATI za Javni poziv za prijavu rješenja suvenira.

18. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.
19. Obavijest o rezultatima Javnog poziva biti će u roku od 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Grada Paga i Grada Paga.
20. Svi sudionici sudjelovanjem neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.
21. Javni poziv otvoren je od 10. veljače do 15. ožujka 2022. godine, a objavljen je na web stranici Turističke zajednice Grada Paga.
22. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]23 611 301 ili na mail direktor@tzgpag.hr

 

__________
Izvor: radiopag.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NEWSLETTER

Klikom na gumb dajete suglasnost za primanje novosti Pokreta Otoka te se slažete s politikom privatnosti.
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram