Ostvarili su se uvjeti za uvođenje reda u korištenje paške čipke ili njezinih elemenata. Grad Pag je pozvao pravne i fizičke osobe koji koriste pašku čipku za razne svrhe ili to namjeravaju raditi, da se najkasnije do 26. travnja ove godine jave radi potpisivanje Ugovora o licenci

 

Naime, Grad Pag je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, zaštitio pašku čipku. Zaštitom paške čipke, kako je to objavljeno u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva. Zaštićen je svaki njen element u obličju i sadržaju sa svim njezinim verbalnim i figurativnim elementima.

U slučaju neovlaštenog korištenja paške čipke Grad Pag će, kao nositelj licence, tražiti naknadu štete počinjene neovlaštenim korištenjem. Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako paške čipkarice ne trebaju potpisivati ugovor o licenci.

„Godinama se govorilo o zaštiti paške čipke, ali nije se ništa napravilo. Sada je taj postupak završen i krećemo u zaštitu paške čipke koja je simbol grada Paga. Zahvaljujem svima koji su nam pomogli, a posebno Mirjani Tkalčec i njezinoj obitelji, jer oni su nam posebno pomogli. Svi koji žele koristiti pašku čipku, to moraju raditi po pravilima i plaćati Gradu Pagu kao isključivom vlasniku licence za pašku čipku. Paške čipkarice će od ovoga imati koristi jer će se povećati cijena paške čipke. Iz sredstava koja se dobiju na temelju davanja licenci za korištenje paške čipke, Grad Pag će pomagati čipkaricama, udrugama čipkarica i školi paške čipke,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Gradonačelnik Fabijanić navodi kako se ne može dozvoliti da se paška čipka koristi na neprimjeren način. Procjenjivat će se na koje proizvode i na koje načine tražitelj licence želi koristiti pašku čipku.

Mnoge tvrtke i fizičke osobe koriste pašku čipku za izradu suvenira, na ambalažama raznih proizvoda, na odjeći i slično. Sve takve Grad Pag poziva da do 26. travnja ove godine s Gradom Pagom potpišu Ugovor o licenci za korištenje paške čipke. Grad Pag će davati licencu zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama putem Ugovora o licenci kojim će se definirati uvjete licence, odnosno uvjeti korištenja elemenata paške čipke.

Zainteresirane za korištenje elemenata paške čipke mogu se obratiti Gradu Pagu upitom putem e-maila grad.pag@pag.hr ili na telefon 023600830. Svaka pravna osoba koja potpiše Ugovor o licenci s Gradom će, ovisno o potrebama, dobiti uvjete prema kojima može koristiti elemente paške čipke. Također, svaki potpisnik moći će istaknuti oznaku licence za korištenje elemenata paške čipke i objaviti je na svojoj web stranici ili je istaknuti pred svojim obrtom ili društvom.

 

 

__________
Izvor: radiopag.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.