POPRAVI.TO – Servisni portal za prijavu komunalnih problema

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 19.11.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

Prijavi problem ili štetu na javnoj površini i infrastukturi u svom kvartu, gradu, općini – u bilo kojem dijelu Hrvatske!

Popravi.to je besplatan alat, nastao u suradnji Code for Croatia i Gonga, koji olakšava prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi u svakom kvartu, gradu, općini i drugim dijelovima Hrvatske. Služi za otkrivanje, otklanjanje i rješavanje problema na području cijele Hrvatske, a dostupan je na webu – prenosi odraz.hr

Poveznica na portal Popravi.to

.

.
Servisni portal Popravi.to aktivira građane i građanke te motivira javnu vlast u rješavanju aktualnih komunalnih problema u Hrvatskoj

Nastao je kao ideja da se građanima omogući lakša prijava problema na koje su naišli kako ne bi morali istraživati kome uputiti prijavu o rupi na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlagalištu otpada.

Potrebno je označiti lokaciju na karti, kratko opisati i fotografirati problem te označiti kategoriju, a Popravi.to na temelju tih podataka prijavu šalje na pravu adresu. Prijavitelj može ostati anoniman, ali svaka prijava javno je vidljiva. Na taj način omogućuje se nadgledanje lokalnih vlasti i praćenje učinkovitosti rada komunalnih poduzeća, ali i usporedba upravnih jedinica međusobno. Također, lokalna uprava rasterećuje se ponovljenih prijava istog problema

Osnovna svrha portala je olakšati komunikaciju stanovnika s nadležnim tijelima javne vlasti i otvoriti prostor za suradnju u rješavanju problema zajednice.

__________
Izvor: odraz.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.