Poziv na natječaj: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina / E fondovi)

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 17.05.2018. - Vrijeme čitanja: 4min

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)’ – (referentni broj: KK.04.1.2.01)
.

 • Kod poziva: KK.04.1.2.01
 • Verzija poziva: 1
 • Fond: Europski fond za regionalni razvoj
 • Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni poziv
 • Status: Otvoren
 • Datum objave: 08.05.2018 15:03:30
 • Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.06.2018 00:00:00
 • Rok za podnošenje projektnih prijava: 21.09.2018 23:59:59
 • Nadležno tijelo: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

.

Informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će organizirati informativne radionice na kojima mogu sudjelovati svi potencijalni prijavitelji. Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica tijekom trajanja Poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama strukturnih fondova i eFondovi.

Informativne radionice održavati će se redom:

 1. Zagreb – 17.5.2018. prostorije Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, 12:00 sati – prijavu izvršite: OVDJE
 2. Rijeka – 22.5.2018. Velika dvorana Županijske komore Rijeka, na adresi Bulevar osolobođenja 23., u 12:00 sati- prijavu izvršite: OVDJE
 3. Pula – 23.5.2018. prostorije HGK – Županijska komora Pula, u 10:00 sati – prijavu izvršite: OVDJE
 4. Osijek – 5.6.2018.
 5. Varaždin – 6.6.2018.
 6. Dubrovnik – 11.6.2018.
 7. Split – 12.6.2018.
 8. Šibenik – 13.6.2018.
 9. Zadar – 14.6.2018.

NAPOMENA* Informacije o prijavama, eventualne promjene u vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objaviti će se na gore navedenim internetskim stranicama.
.

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
.

Predmet ovog Poziva

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije te i/ili smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 220.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici
.

Područja

Sažetak

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
.

 • najniži iznos 220.000,00 HRK.
 • najviši iznos 13.000.000,00 HRK.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07).

U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46, 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 .

Nadalje, prihvatljivi prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79.

Ostale podatke pročitajte na idućoj POVEZNICI.

__________
Izvor: eufondovi.mrrfeu.hr
Fotografija: Pixabay