Poduzetnički centar Synergia prvi je poduzetnički centar koji spaja poduzetništvo kroz inovativne tehnologije u društveno odgovorne i ekonomski opravdane projekte.

Poduzetnički centar Synergia objavio je poziv na prijavu za stručno osposobljavanje:

Tražimo računovodstvenog administratora koji će nam svojim radom olakšati administrativne i računovodstvene procese te doprinijeti ostvarenju jednog od najvažnijih ciljeva – olakšanje poslovanja udruga, tvrtki i obrta koji žele postati poduzetnici i svojim radom doprinijeti održivom razvoju zajednica u kojima posluju.

.

Zadaci administratora

Zadaci računovodstvenog administratora su:
.

 • vođenje poslovnih knjiga prema kontnom planu i Zakonskim propisima te osiguravanje uvida u promet i stanje svih podataka u organizaciji odgovornim osobama
 • obrada i usklađivanje cjelokupne financijske dokumentacije
 • usklađenje kupaca i dobavljača
 • obračun plaće
 • dostavlja JOPPD obrasce i druge sukladno Zakonskim propisima
 • kontrola pravilnosti dokumentacije klijenta
 • obrada i knjiženje financijske dokumentacije
 • priprema financijskih i poreznih izvještaja
 • kontrola unošenih podataka
 • komunikacija s klijentima
 • priprema i arhiviranje projektne dokumentacije
 • priprema financijskog izvještaja u suradnji s voditeljem projekta
 • priprema i izdavanje računovodstvene dokumentacije za potrebe projektnog izvještavanja
 • rad s mentorom

.
UVJETI

Uvjeti su:
.

 • mlada osoba do 30 godina
 • bez staža/staž maksimalno do 12 mjeseci
 • SSS/VŠS ekonomskog smjera

.
Od računovodstvenog administratora očekuju da bude računalno pismen i komunikativan, da poznaje europske i računovodstvene standarde i financijske propise, da posjeduje set analitičkih i organizacijskih vještina.

Nude priliku za učenje i rad na najinovativnijim projektima kao i mogućnost konstantnog usavršavanja i napredovanja. Potiču sudjelovanje i provedbu novih aktivnosti i projekata te teže stvaranju šireg društvenog utjecaja kroz poduzetništvo.

Proces prijave traje do 02.lipnja.2019 godine u 12 sati. Sadržaj prijave pošaljite na mail synergia.savjetovanje@gmail.com.

Prijava se sastoji od životopisa i motivacijskog pisma u 1 PDF dokumentu.

__________
Izvor: Synergia savjetovanje
Fotografija: pixabay