Najnovije intervencije Vlade RH na visoke cijene električne energije

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 09.01.2023. - Vrijeme čitanja: 3min

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela nekoliko važnih odluka i usvojila zakonsko provođenje uredbi važnih za tržište električne energije.

Jedna od njih je Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije, kojom se nacionalni zakon usuglašava s provedbom Uredbe Vijeća EU o hitnoj intervenciji na tržištu energije.

Uredba se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda i raspodjele viška prihoda od zagušenja krajnjim kupcima električne energije.

EU je odredio gornju granicu tržišnih prihoda kako bi očuvao standard građana i funkcioniranje gospodarstva i zaštitio ih od previsokih cijena.

Što nam uredba donosi?

Uredba propisuje da se tržišni prihodi proizvođača ostvareni proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, solarne energije (solarna toplinska i solarna fotonaponska energija), geotermalne energije, hidroenergije bez akumulacije, goriva iz biomase (kruta ili plinovita goriva iz biomase) ograničavaju na gornju granicu cijene od 180 eura po MWh proizvedene električne energije. Uredba se ne odnosi na prihode proizvođača vezane uz  biometan, otpad, nuklearnu energiju, lignit, naftne derivate i treset.

Ograničavaju se i tržišni prihodi posrednika, koji sudjeluju na veleprodajnim tržištima električne energije u ime proizvođača. Za prihode iznad te granice određuje se uplata u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Višak tržišnih prihoda smatra se prihodom Republike Hrvatske, a njime upravlja i raspolaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isključivo za namjenu samoopskrbe kućanstava električnom energijom, izgradnjom fotonaponskih modula u iznosu do 50 posto.

Dodatne uredbe koje reguliraju pitanje vezana uz električnu energiju

Uz ovu uredbu Vlada RH donijela je i Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, zatim Uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2023. godinu, o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova i  Uredbu o visini trošarine na energente i električnu energiju.

 

Kada uredbe stupaju na snagu i do kada vrijede?

Sve navedene Uredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije bi se trebala primjenjivati do 30. lipnja 2023. godine.

 

 

 

__________

Autor: Suzana Živković, Pokret otoka

Fotografija: Pixabay