RIBARSTVO – Državna potpora sektoru ribarstva

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 07.04.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak s predstavnicima sektora ribarstva udruženima u Hrvatsku poljoprivrednu komoru, Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru, na temu aktualnih poremećaja na tržištu

Glavna tema sastanka bile su mjere pomoći koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi iznalazeći rješenja za ribare s ciljem smanjenja gospodarskih i socijalnih negativnih učinaka na sektor, kao i osiguranja likvidnosti, uslijed rastućih troškova proizvodnje – prenosi poljoprivreda.gov.hr

Predstavnici ribarskog sektora pohvalili su resorno Ministarstvo u tom pogledu, svjesni napora koje poduzimaju, ali su ukazali na kontinuirani porast troškova u proizvodnji i preradi, prvenstveno u cijenama goriva i struje te izrazili zabrinutost za nastavak proizvodnje.

.
Aktualna državna potpora za ribarstvo

Trenutačno se provodi mjera pomoći u obliku državne potpore putem bespovratnih sredstava za ribare, uzgajivače u akvakulturi i prerađivače proizvoda ribarstva i akvakulture za izgubljeni prihod ili dodatne troškove, nastalima uslijed izvanrednih događaja.

Za njenu provedbu planirano je ukupno 75 milijuna kuna. Rok za podnošenje zahtjeva je 15. travnja. U obradi su i mjere državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, u vrijednosti od 30 milijuna kuna osiguranih u Državnom proračunu.

Također, intenzivno se radi na uspostavi novoga modela pomoći na razini EU i to kroz novu Uredbu o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, a od Europske komisije je i od strane hrvatskog Ministarstva poljoprivrede, zatraženo žurno djelovanje i osiguravanje sredstava pomoći i kroz ovaj izvor.

Novom Uredbom predviđena je mogućnost dodjele kompenzacijskih sredstava, za koji je osnovni preduvjet i temelj donošenje provedbene odluke od strane Europske komisije kojom će se utvrditi postojanje izvanrednog događaja, odnosno poremećaja na tržištu.

 

__________
Izvor: poljoprivreda.gov.hr
Naslovna fotografija: pexels