TURIZAM – Online konferencija „Turizam za sve“

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 05.12.2021. - Vrijeme čitanja: 3min

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u organizaciji Ministarstva turizma i sporta, održana je online konferencija pod nazivom „Turizam za sve“

Na konferenciji “Turizam za sve” se raspravljalo o pristupačnosti hrvatske turističke ponude turistima s invaliditetom. Bilo da je riječ o infrastrukturnoj pristupačnosti ili o vještinama pružatelja turističkih usluga potrebnim za odgovarajuće pružanje usluga turistima s invaliditetom. Kao i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na turističko tržište rada – prenosi turizmoteka.hr

Na samom početku konferencije sudionicima su se obratile ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

„Republika Hrvatska se, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obvezala poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom, između ostaloga, imaju pristup turističkim uslugama, turističkim odredištima te turističkim aktivnostima. Turizam je idealan sektor za pokretanje pozitivnih promjena u društvu. Socijalno uključivanje, interakciju, upoznavanje kultura i običaja, učenje, ali i odmor i razonodu za sve, bez iznimke.

.

Uključivanje ranjivih skupina

Ministarstvo turizma i sporta u svom djelovanju poseban naglasak stavlja na doprinos socijalnom uključivanju ranjivih skupina i kroz turizam i kroz sport. Aktivnosti u tom segmentu su brojne“, istaknula je Brnjac te dodala kako će značaj „Turizma za sve“ biti prepoznat i u novoj Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine. Kao i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te Višegodišnji financijski okvir, pomoću kojih će se nastojati dodatno koristiti svi dostupni mehanizmi i poduzimati mjere s ciljem smanjivanja i uklanjanja prepreka zbog kojih određene društvene skupine ne mogu pod ravnopravnim uvjetima konzumirati turistički proizvod.

Ministrica Brnjac zaključila je da se unatoč određenim vidljivim pomacima i dalje moramo nastaviti snažnije truditi ukloniti sve vrste prepreka. Također i olakšati ostvarivanje prava i usluga osobama s invaliditetom, a osobito osigurati njihovu socijalnu uključenost. Ministarstvo će različitim aktivnostima i dalje poticati društvenu uključenost osoba s invaliditetom u sport i turizam s ciljem njihova ravnopravnog konzumiranja turističkih doživljaja. U konačnici snažnijeg prepoznavanja Hrvatske kao uključive turističke destinacije.

U sklopu konferencije održan je i panel „Turizam za sve“ na kojem su sudjelovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora. Koji su raspravljali o dostupnosti turizma i aktivnostima koje je potrebno dalje činiti u cilju što kvalitetnije integracije osoba s invaliditetom, kao konzumenata turističke ponude u Hrvatskoj.

__________
Izvor: turizmoteka.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.