Udruga Maritima Educare (MEA) iz Sumartina na otoku Braču organizirala je 15. i 16. veljače 2020. radionicu na temu budućeg rada i aktivnosti udruge, odnosno definiranja dugoročnih ciljeva i smjernica u svrhu izrade strateškog plana rada udruge za petogodišnje razdoblje.

Radionica se održala u Velikom Žitniku, u neposrednoj blizini Gospića, u prostorijama Edukacijskog centra udruge Outward Bound Hrvatska (OBC), pod vodstvom Ivana Matića, člana udruge. U Velikom Žitniku svoj stručni i kreativni doprinos izradi strateškog plana udruge, osim članova MEA, dali su i članovi udruga Pokret otoka – Andreja Baraba i Takavaka – Ivana Kordić.

Tijekom dvodnevne radionice, metodama vođene diskusije, grupnog rada i razmjene iskustava sa članovima drugih udruga redefinirana je vizija i misija djelovanja MEA, postavljeni strateški ciljevi te prioritizirana postignuća koju članovi udruge žele realizirati kroz sljedećih pet godina. Udruga MEA i glavna pokretačka snaga udruge te priznati kalafat Michael Anthony Vlahovich pozvani su u rujnu ove godine na najveći svjetski festival drvenih brodova koji se održava u Port Townsendu, u američkoj državi Washington. Organizatori prije svega žele da Michael predstavi kalafatsko umijeće te općenito hrvatsku baštinu gradnje drvenih brodova te potencijalno dogovori dugoročna suradnja sa američkim majstorima gradnje drvenih brodova.

OKVIR

Maritima Educare (MEA) osnovana je 2017. godine s ciljem promicanja, razvitka i očuvanja hrvatske maritimne baštine kroz edukaciju, promociju, poticanje održivog turizma, te očuvanja tradicionalnog brodograditeljskog zanata i maritimnih vještina. Glavni fokus djelovanja udruge je očuvanje kalafatskog zanata od zaborava i prenošenje znanja i umijeća gradnje drvenih brodova. Tijekom svog dosadašnjeg djelovanja udruga je uložila značajan trud u razvoj organizacijske strukture i izradu edukacijskog programa, što je doprinijelo jačanju kapaciteta, prepoznatljivosti udruge i ostvarivanju suradnje na međunarodnim projektima. Glavnina edukacijskih aktivnosti MEA odvija se u brodogradilištu u Sumartinu i temelje se na iskustvenom učenju.


Tijekom 2019. godine udruga je kreirala pokretnu edukativnu stanicu za poučavanje vještina potrebnih za drvenu brodogradnju, a projekt je pod nazivom „Kalafatska izložba“ imao svoju premijeru u Komiži. U 2019. ostvarena je i odlična suradnja s udrugom OBC na nekoliko projekata. Tako je primjerice u okviru programa Europskih snaga solidarnosti MEA sudjelovala u realizaciji projekta Navigating tradition – building experiences, tijekom kojeg je MEA osigurala edukaciju volontera o drvodjeljskoj djelatnosti, pomorskoj baštini i izazovima s kojima se susreće otočna zajednica, organizala praktični rad sudionika projekta na obnovi drvenog broda te realizirala nekoliko akcija na očuvanju okoliša na više lokacija na Braču.

 

________________

Autor: Andreja Baraba

Slike: Andreja Baraba