UŠTEDI ENERGIJU
February 18, 2020

Udruga Maritima Educare - Brač

Udruga Maritima Educare (MEA) iz Sumartina na otoku Braču organizirala je 15. i 16. veljače 2020. radionicu na temu budućeg rada i aktivnosti udruge, odnosno definiranja dugoročnih ciljeva i smjernica u svrhu izrade strateškog plana rada udruge za petogodišnje razdoblje.

Radionica se održala u Velikom Žitniku, u neposrednoj blizini Gospića, u prostorijama Edukacijskog centra udruge Outward Bound Hrvatska (OBC), pod vodstvom Ivana Matića, člana udruge. U Velikom Žitniku svoj stručni i kreativni doprinos izradi strateškog plana udruge, osim članova MEA, dali su i članovi udruga Pokret otoka - Andreja Baraba i Takavaka - Ivana Kordić.

Tijekom dvodnevne radionice, metodama vođene diskusije, grupnog rada i razmjene iskustava sa članovima drugih udruga redefinirana je vizija i misija djelovanja MEA, postavljeni strateški ciljevi te prioritizirana postignuća koju članovi udruge žele realizirati kroz sljedećih pet godina. Udruga MEA i glavna pokretačka snaga udruge te priznati kalafat Michael Anthony Vlahovich pozvani su u rujnu ove godine na najveći svjetski festival drvenih brodova koji se održava u Port Townsendu, u američkoj državi Washington. Organizatori prije svega žele da Michael predstavi kalafatsko umijeće te općenito hrvatsku baštinu gradnje drvenih brodova te potencijalno dogovori dugoročna suradnja sa američkim majstorima gradnje drvenih brodova.

-

OKVIR

Maritima Educare (MEA) osnovana je 2017. godine s ciljem promicanja, razvitka i očuvanja hrvatske maritimne baštine kroz edukaciju, promociju, poticanje održivog turizma, te očuvanja tradicionalnog brodograditeljskog zanata i maritimnih vještina. Glavni fokus djelovanja udruge je očuvanje kalafatskog zanata od zaborava i prenošenje znanja i umijeća gradnje drvenih brodova. Tijekom svog dosadašnjeg djelovanja udruga je uložila značajan trud u razvoj organizacijske strukture i izradu edukacijskog programa, što je doprinijelo jačanju kapaciteta, prepoznatljivosti udruge i ostvarivanju suradnje na međunarodnim projektima. Glavnina edukacijskih aktivnosti MEA odvija se u brodogradilištu u Sumartinu i temelje se na iskustvenom učenju.

-
Tijekom 2019. godine udruga je kreirala pokretnu edukativnu stanicu za poučavanje vještina potrebnih za drvenu brodogradnju, a projekt je pod nazivom „Kalafatska izložba“ imao svoju premijeru u Komiži. U 2019. ostvarena je i odlična suradnja s udrugom OBC na nekoliko projekata. Tako je primjerice u okviru programa Europskih snaga solidarnosti MEA sudjelovala u realizaciji projekta Navigating tradition – building experiences, tijekom kojeg je MEA osigurala edukaciju volontera o drvodjeljskoj djelatnosti, pomorskoj baštini i izazovima s kojima se susreće otočna zajednica, organizala praktični rad sudionika projekta na obnovi drvenog broda te realizirala nekoliko akcija na očuvanju okoliša na više lokacija na Braču.

 

________________

Autor: Andreja Baraba

Slike: Andreja Baraba

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NEWSLETTER

Klikom na gumb dajete suglasnost za primanje novosti Pokreta Otoka te se slažete s politikom privatnosti.
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram