U trećoj kampanji arheoloških istraživanja u sklopu Tvrđave sv. Mihovila iznad Poljane i Preka pronađeni su novovjekovni, srednjovjekovni i kasnoantički novac te 14 ulomaka kamene plastike

Prikupljena je manja količina pokretnog arheološkog materijala, većinom keramike, koji će se nakon primarne obrade i analize pohraniti u Arheološkom muzeju u Zadru – prenosi nasiskolji.hr

Rezultat je to sondažnog istraživanja u južnom dijelu tvrđave koje je od 3. studenoga do 8. prosinca 2021. godine provela tvrtka Arheolog d.o.o. u sklopu projekta obnove i sanacije, a s ciljem revitalizacije Tvrđave sv. Mihovila.

-Sonda C smještena je u jugoistočnom dijelu tvrđave, a obuhvaća dio nasipa uz gornji plato. Na istoku se nadovezuje na sondu A koja je uz jugoistočni obrambeni zid tvrđave izvedena 2019. godine dok se južnim profilom nadovezuje na sondu B iz 2020. godine. Sonda ima oblik nepravilnog pravokutnika. Prosječne je dužine oko 16 m i prosječne širine oko 3,40 m. Ukupno oko 54 metara četvornih. Sjeverni profil sonde nije pravocrtan zbog permanentnog urušavanja rastresitog nasipa uslijed obilnih padalina.

Također, na istočnom dijelu sonda C je sužena za oko dva metra četvorna zbog toga što se u profilu nalaze masivni dijelovi zidova utvrde, a njihovo uklanjanje predstavlja opasnost za ljudske živote, objašnjava arheolog Damir Martinov, čija tvrtka Arheolog d.o.o. za naručitelja Općinu Preko provodi istraživanja.

 

Arheološko istraživanje

Napominje da je ovo istraživanje dalo uvid u stratigrafiju i kronologiju nasipa koji se proteže duž južne i zapadne strane gornjeg platoa, tj. masivne ravne vapnenačke stijene na čijem je središnjem dijelu bila podignuta crkva sv. Mihovila. Međutim, ističe, nije utvrđena komunikacija prema gornjem platou tvrđave, odnosno između kapetanove kuće i uzvišenja s crkvom sv. Mihovila, što je bio jedan o glavnih ciljeva ovog istraživanja.

-Dokumentirano je nekoliko slojeva nasipa iz različitih razdoblja. Dva gornja nasipna sloja nastala su tijekom 20. stoljeća, što potvrđuju ostaci različitog recentnog materijala. Gornji deblji kameno-zemljani nasip na južnoj strani konsolidiran je suhozidom, a nastao je razidavanjem porušene romaničko-gotičke crkve sv. Mihovila poslije Drugoga svjetskog rata.

Unutar tog nasipa pronađeno je i 13 komada kamenih spolija iz crkve (ulomci stupova, nadvratnika, kapitela, konzola, lučnog otvora itd.). Donji, tanji nasipni sloj vjerojatno se formirao tijekom prve polovice 20. stoljeća, otkriva Martinov.

Jedan nasipni sloj bio je prvi dokumentirani sloj unutar sonde C koji nije sadržavao recentni materijal, a može se okvirno smjestiti u razdoblje ranog novog vijeka, tj. od 16. do 18. stoljeća. Razdoblju kasnog srednjeg vijeka pripadaju tri sloja, a svi navedeni slojevi nalaze se neposredno iznad matične stijene.

U pjeskovitom sloju pronađen je i jedan primjerak mletačkoga srebrnog novca koji je kovan za dužda Andrea Dandola (1343.-1354.). Jedan sloj zabilježen je i u prethodne dvije sonde te je oko 1400. godine, za gradnje kapetanove kuće nasuprot glavnom ulazu u tvrđavu, imao funkciju hodne površine u južnom dijelu tvrđave. Unutar tog kasnosrednjovjekovnog sloja pronađen je i jedan carski kasnoantički novac iz prve polovice 4. stoljeća koji upućuje na to da ovaj lokalitet vjerojatno ima i svoj kasnoantički period.

U istočnom dijelu sonde C pronađeni su ostaci vanjskog ognjišta koje je podignuto na srednjovjekovnom sloju ispred istočne prostorije kapetanove kuće. Vanjsko ognjište sagrađeno je od finije klesanih izduženih kamenih blokova koji čine okvir unutrašnjoj plohi od cigle. Južni dio ognjišta dokumentiran je u prethodnom istraživanju (sonda B).

 

Revitalizacija Tvrđave sv.Mihovila

-Arheološka istraživanja provedena su u sklopu radova rekonstrukcije i revitalizacije Tvrđave sv. Mihovila, koja je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, koja bi trebala pridonijeti održivom gospodarskom razvoju otoka Ugljana i Pašmana te razvoju kulturnog i aktivnog turizma. Na temelju rezultata arheoloških istraživanja izradit će se projekt obnove tvrđave, a dosad su izrađeni geodetski elaborat i geodetski snimak, konzervatorski elaborat i arhitektonski snimak tvrđave. Tijekom 2017. godine provedeni su radovi redovitog održavanja, čišćenja raslinja i odvoz smeća iz unutarnjeg dvorišta. Saniran je zid sjeverne kule i obavljena sondažna arheološka istraživanja unutar tvrđave uz jugoistočni obrambeni zid. Tijekom 2018. godine izrađena je predprojektna studija obnove i rekonstrukcije tvrđave, podsjeća načelnik Općine Preko.

U istraživanju su sudjelovali diplomirani arheolozi iz tvrtke Arheolog d.o.o. Damir Martinov (voditelj istraživanja), Domagoj Maurin (zamjenik voditelja istraživanja), Dominik Kelav. Studenti arheologije Pio Domines Peter, Domagoj Knez, Luka Žarković, Eugen Fritz Prgomet i Leona Valenta. Također, u istraživanju su sudjelovala četverica radnika koje je osigurala Općina Preko.

Tijek novih arheoloških istraživanja pogledajte u FOTOGALERIJI. Fotografije izradio Arheolog d.o.o.

 

__________
Izvor: nasiskolji.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.