Potpora za samozapošljavanje, jedna od najpopularnijih mjera koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, i u pandemijsko je vrijeme bila iznimno tražena

Posljednje dvije godine iznos potpore se značajno povećao, a uvjeti izmijenili. Broj zahtjeva se svake godine samo povećava, pa i na otoku Braču. S početkom 2022. godine, stigle su nove promjene pa vam u ovom tekstu donosimo sažetak onog što morate znati ukoliko razmišljate pokrenuti vlastito poslovanje koristeći HZZ-ovu potporu za samozapošljavanje – prenosi poduzetničkicentar-aktiva.hr

.
Kome je potpora namijenjena?

Nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Duljina prijave nije bitna – dovoljno je da ste jedan dan prijavljeni kao nezaposleni.

.
Koliko iznosi potpora?

Od 80.000,00 HRK do 150.000,00 HRK, ovisno o djelatnostima i ulaganju u zelenu ili digitalnu tranziciju.

.
Koji su prihvatljivi troškovi?

Potpora za samozapošljavanje se sastoji od dva dijela: fiksnog i varijabilnog iznosa.

.

FIKSNI IZNOS

Ako planirate otvoriti paušalni obrt, dobit ćete fiksno 40.000,00 HRK za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, doprinose te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (knjigovodstvo, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Za sve druge poslovne oblike, fiksni iznos potpore je 55.000,00 HRK. Ovaj iznos niste dužni pravdati.

.

VARIJABILNI IZNOS

Razlikuje se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Ako planirate pokrenuti poslovanje koje udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, onda najmanje 20.000,00 HRK iz varijabilnog iznosa morate utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu. Ako vas zanima više o zelenoj i digitalnoj tranziciji, slobodno nas kontaktirajte.

.
Koje djelatnosti su prihvatljive?

Do 80.000,00 HRK dodjeljuje se za sljedeće djelatnosti, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
(J) Informacije i komunikacije
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
Ako gore navedene djelatnosti udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, za njih se može dobiti 110.000,00 HRK.

Do 120.000,00 HRK dodjeluje se za sljedeće djelatnosti:

(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Ako gore navedene djelatnosti udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, za njih se može dobiti 150.000,00 HRK.

.

Mogu li se prijaviti oni koji su već prije imali obrt ili tvrtku?

Da, ali isključivo ako su podmirene sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta i ako je prošlo više od 12 mjeseci.

.

Može li se više osoba zajedno prijaviti?

Da, a u tom slučaju iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte se povećavaju za fiksni iznos od 30.000,00 HRK pa iznose 110.000,00 HRK (umjesto 80.000,00 HRK) i 150.000,00 HRK (umjesto 120.000,00 HRK). Važno je napomenuti da udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti korisnici potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

.
Do kad se mogu slati prijave?

Prijaviti se možete do 31.10.2022. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

.
Kako se prijaviti?

Prijave se vrše online, preko portala www.mjere.hr. Da bi se mogli prijaviti, morate imati vjerodajnicu za pristup uslugama eGrađani – primjerice ePass, mToken ili neku drugu vrstu vjerodajnice, koje možete vidjeti ovdje. Ukoliko još nemate pristup sustavu eGrađani, niti bilo koju vrstu vjerodajnice, najjednostavnije je da u poslovnici FINA-e zatražite ePass i mToken, čije je izdavanje i korištenje jednostavno i besplatno.

.
Što je sve potrebno za prijavu?

Da bi se uspješno prijavili, morate ispuniti poslovni plan i troškovnik koji se nalaze na stranici www.mjere.hr te priložiti dodatnu dokumentaciju kojom dokazujete navedeno u poslovnom planu. U nastavku donosimo popis dokumentacije i informacija koje trebate pripremiti kako bi izrada poslovnog plana, a onda i prijava bila što jednostavnija, ali i kvalitetnija te potpunija:
.

 1. vjerodajnica za prijavu u sustav – preporučujemo ePass ili mToken
 2. popis radnog iskustva, s nazivom poslodavca i periodom zaposlenja – možete preuzeti iz sustava eGrađani – REGOS ili osobno na HZZ-u. Ako ste radili na ugovore o djelu ili autorskom djelu (a ne na ugovore o radu, što znači da to radno iskustvo neće biti vidljivo na HZZ-u), onda dostavite skenirane kopije svih ugovora koji potvrđuju radno iskustvo u djelatnosti koju prijavljujete. Ako imate volonterskog iskustva koje dokazuje iskustvo obavljanja djelatnosti koju prijavljujete, dostavite dokaz o tome (preslika volonterske knjižice, potvrdu o volontiranju, ugovor o volontiranju i slično).
 3. popis informacija koje HZZ vodi o vama – uključuje podatke o školovanju, osposobljavanju, datumu ulaska u evidenciju nezaposlenih, popisu savjetovanja i slično. Možete preuzeti iz sustava eGrađani – Burza rada ili osobno na HZZ-u. Ovo je važno da utvrdite nedostaju li neke informacije (primjerice o završenim osposobljavanjima, kao i o tome vodite li se još kao nezaposlen na HZZ-u, i tako dalje).
 4. popis i dokazi svih edukacija u kojima ste sudjelovali – što više certifikata, potvrda i slično, to bolje, ali samo ako su vezane za djelatnost kojom se planirate baviti.
 5. popis djelatnosti kojima se planirate baviti – odaberite iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti, ali pazite da se radi o prihvatljivim djelatnostima, sa popisa koji je objavljen poviše u ovom tekstu. Definirajte koja će djelatnost biti glavna.
 6. popis planiranih usluga s cijenama – navesti što detaljnije i jasnije. Npr. ako ćete se baviti montažom kamena, definirajte koliko košta montiranje jednog metra kvadratnog pravilnim kamenom, a koliko nepravilnim; koliko košta montiranje na zid, koliko na pod, i slično. Također, definirajte koliko tih usluga možete pružiti svaki mjesec, u prosjeku. Npr. koliko ćete metara kvadratnih nepravnilnih pločica moći montirati svaki mjesec i tako dalje.
 7. SWOT analiza – da bi ostvarili više bodova, važno je izraditi SWOT analizu, odnosno definirati prednosti i slabosti, te prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju na tržištu. Nabrojite konkurenciju, navedite točne nazive i usluge koje pružaju i ono po čemu ćete se vi razlikovati od njih.
 8. popis opreme koju već posjedujete – navedite samo onu opremu koja se odnosi na djelatnost kojom se planirate baviti. Dobro je navesti što više opreme, jer to pokazuje koliko ste već uložili vlastitih sredstava, ali i da imate iskustvo rada u toj djelatnosti.
 9. ponude za opremu i druge troškove – ovisno o djelatnosti koju prijavljujete i tome radi li se o zelenoj/digitalnoj tranziciji, dostavite ponude koje glase na vaše ime i prezime, s opremom i drugim stavkama koje su vam potrebne za pokretanje poslovanja. Ne navodite troškove koji su manji od 100,00 HRK. Također, PDV je prihvatljiv, ako planirate pokrenuti poslovanje koje nije u sustavu PDV-a.
 10. pisma namjere – preporučujemo prikupiti i dostaviti najmanje 3 pisma namjere od budućih klijenata koji potvrđuju da će naručiti vaše usluge kad pokrenete poslovanje
 11. pisma preporuke – preporučujemo prikupiti i dostaviti najmanje 3 pisma preporuke od prethodnih poslodavaca ili klijenata kojima ste prije pružali usluge kojima potvrđuju da kvalitetno obavljate svoj posao
 12. portfolio vaših dosadašnjih radova i usluga – izradite digitalnu brošuru ili katalog fotografija s vašim radovima. Pokažite što radite, bilo to montaža kamena, dizajn, manikura…Ovo je posebno važno ako nemate dokazivog radnog iskustva ili obrazovanja u djelatnosti koju planirate prijaviti.
 13. popis medijskih objava – ako se o vašem radu pričalo ili pisalo u medijima, prikupite sve te članke i dostavite ih kao dokaz postojanja interesa za vašim uslugama, ili kao dokaz postojanja iskustva.
 14. Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana – potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate

 

__________
Izvor: poduzetničkicentar-aktiva.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.