ZADARSKI OTOCI – Na Ižu, Molatu, Ravi i Silbi održane radionice za izradu agende za prijelaz na čistu energiju

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 16.11.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Tim za izradu Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra, koji čine predstavnici Grada Zadra, Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i udruge Pokret otoka, na otocima Ižu, Molatu, Ravi i Silbi održao je radionice strateškog planiranja i dioničke radionice u svrhu izrade Agende

Kroz radionicu strateškog planiranja, prezentirani su poslovi i aktivnosti Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem te su predstavljeni poslovi i kontakti otočnih koordinatora za područje Zadarske županije.

Radionica je bila prilika da se, doprinosom lokalnog stanovništva na otocima, mapiraju potencijalni budući projekti i ulaganja te zabilježe njihove potrebe i potencijali. Dionička radionica Izrada Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra organizirana je u suradnji s nositeljem projekta Gradom Zadrom i udrugom Pokret otoka.

U sklopu radionice, sudionici su doprinijeli aktivnoj raspravi na temu potreba, prilika i rješenja iz područja energetske obnove i obnovljivih izvora energije, kao i izradi vizije svog otoka. Također, na radionici je predstavljena i Anketa o potrošnji energije, i važnost sudjelovanja
lokalnog stanovništva otoka u istoj, a sve za potrebe izrade Agende.

Pročitajte više na:
.

.
Slijede radionice na Istu, Premudi i Olibu

Tijekom studenoga i prosinca planirane su radionice na otocima Istu, Premudi i Olibu prema sljedećem rasporedu:
.

  • Ist, ponedjeljak 21. studenoga 2022. s početkom u 9:00 sati, prostorije Društvenog doma Sala
  • Premuda, petak 25. studenoga 2022. s početkom u 9:00 sati, prostorije Komunjskog
    magazina
  • Olib, petak 2. prosinca 2022. s početkom u 9:00 sati, prostorije Poljoprivredne zadruge Olib

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane stanovnike spomenutih otoka na sudjelovanje na radionicama. Također, sve stanovnike otoka koji administrativno pripadaju području Grada Zadra iznova pozivamo na sudjelovanje u Anketi o potrošnji energije koja je dostupna putem poveznice.

___________
Izvor: Zadra Nova
Naslovna fotografija: Zadra Nova