ZAŠTITA OKOLIŠA – Karta s izrađenim SECAP-ima u Hrvatskoj

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 08.03.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Kvalitetni SECAP-i osigurat će gradovima bolju pripremljenost mjera za financiranje, a time i pravovremenu provedbu i veću otpornost lokalne zajednice na najrizičnije prijetnje klimatskih promjena

Sporazum gradonačelnika najveći je svjetski pokret gradova usmjeren na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju.

Gradovi koji su potpisali Sporazum podržavaju zajedničku viziju za 2050. godinu: ubrzavanje dekarbonizacije njihovih teritorija, osnaživanje kapaciteta za prilagodbu na neizbježan utjecaj klimatskih promjena te omogućavanje građanima pristup sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji – prenosi door.hr

.
Zajednički pristup rješavanju ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene

Gradovi se obvezuju na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova za 40 % do 2030. godine te usvajanje zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene.

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja više od 7.000 tijela lokalne i regionalne samouprave u 57 zemalja.  Dobrovoljno su se posvetili provedbi ciljeva EU-a za klimu i energiju pripremom i provođenjem Akcijskog plana za održivu energiju i prilagodbu klimatskim promjenama (SECAP) prije 2030. godine.

Zadatak lokalnih i regionalnih samouprava je predvidjeti štetne učinke klimatskih promjena i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječila ili umanjila šteta koju ona može uzrokovati. Pokazalo se da dobro planirana, rana akcija prilagodbe štedi novac i spašava živote.

.
Hrvatska: 28 gradova i 9 općina sa SECAP-om

U Hrvatskoj je 28 gradova (22,05%) i 9 općina (2,1%) izradilo SECAP-e koji će im poslužiti kao učinkovit alat za planiranje mjera ublažavanja i prilagodbe koji obuhvaća i analizu ranjivosti te pregled sektora koji su ranjivi i koje mjere treba planirati.

Pregled gradova i općina s izrađenim SECAP-ima možete pregledati na KARTI.

 

Tablica 1. Gradovi i općine s izrađenim Akcijskim planovima za energetski i klimatski održivi razvitak (SECAP) u Hrvatskoj
.

.

 

__________
Izvor: door.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.