ZAŠTITA OKOLIŠA – Projekt Ne KLIMAjte posidoniju!

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 25.08.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Klimatske promjene – projekt Društva 20000 milja Ne KLIMAjte posidoniju! jer ona nas štiti od klimatskih promjena

„Ljudi štite ono što vole, vole ono što razumiju i razumiju ono o čemu uče.” – to su riječi poznatog istraživača mora Jacques-Yves Cousteau koje je važno slijediti sada više nego ikada. Suočeni s brojnim okolišnim problemima sve više je vidljivo kako je educirana javnost ključ uspjeha očuvanja prirode i okoliša.

Republika Hrvatska treba poduzeti mnoge aktivnosti u cilju jačanja otpornosti na klimatske promjene sukladno Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020) – od sustavnih promjena u gospodarstvu do porasta osviještenosti javnosti. Cilj bi trebao biti da svaki pojedinac može pozitivno djelovati na umanjivanje njihovog djelovanja te da bi bio spremniji na ono što dolazi. U cijelom tom segmentu iznimno je važno konstantno educirati javnost da razumije problem i kako on utječe na njegovu okolinu, jer „Ljudi štite ono što vole, vole ono što razumiju i razumiju ono o čemu uče.“.

 

Ne KLIMAjte …..!

Inicijativa „Ne KLIMAjte ….“ samo je jedan mali korak naprijed u velikoj sferi borbe s klimatskim promjenama. Inicijativa koristi more i morske organizme koji su posebice pod utjecajem klimatskih promjena ili nam služe kao prirodna rješenja i obrana od klimatskih promjena kao primjere opisivanja tog kompleksnog problema.

Prvi modelni organizam bila je plemenita periske koja je kroz projekt „Ne KLIMAjte palasturu!“ educirala otočane Elafita i građane Grada Dubrovnika.

Novi projekt iz inicijative pod nazivom „Ne KLIMAjte posidoniju“ koristi u tu svrhu upravo našu najvažniju morsku cvjetnicu, endem Sredozemlja – posidniju ili oceanski porost.

 

 

Prve aktivnosti projekta su edukativne noćne izložbe fotografija – 26. kolovoza na Silbi i 28. kolovoza na Iloviku – svi su dobrodošli!

Edukativni projekt orijentiran je na upoznavanje opće javnosti otoka Silbe i Ilovika s klimatskim promjenama te podizanje svijesti opće javnosti o (prirodnim) prilagodbama na klimatske promjene na primjeru naselja morske cvjetnice posidonije. To da klimatske promjene i manifestacije istih za sobom povlače mnogobrojne negativne (i često nepovratne) promjene u okolišu ne može se negirati, no isti taj okoliš ima brojna prirodna rješenja na iste zbog čega je iznimno važno ih očuvati u dobrom stanju.

Primjerice, zdrava naselja posidonije utječu na umanjivanje negativnih učinaka klimatskih promjena temeljem karakterističnog svojstva da u morski sediment skladište velike količine ugljika – one su ponori “plavog ugljika”. Također, gusta naselja, njene morske livade, ublažavaju ekstremne oluje s mora koje su sve učestalije i snažnije s jačanjem klimatskih promjena – u moru svojom gustom livadom ublažavaju dinamiku valova, a na kopnu sprječavaju eroziju.

Nakon što svoj vijek završe u moru, otpali listovi posidonije se naplavljuju na obale diljem Sredozemlja i čuvaju pješčane i šljunčane plaže od erozije. Upravo su Silba i Ilovik otoci na kojima se pojavljuju takve iznimne prirodne zaštitne strukture naplavina posidonije koje je čak pokojni Oliver Dragojević opjevao u svojoj pjesmi „Galeb i ja“.

 

 

„Lipo li je, lipo li je na lazini suvoj lezat’…“

S obzirom na to da se na međunarodnoj razini u kontekstu podizanja svijesti opće javnosti o prilagodbama klimatskih promjenama vrlo često ističu zdrava i dobro očuvana naselja posidonije upravo su ona izvrstan “edukativni alat”. Kroz radionice, izložbe fotografija edukativnog karaktera i postavljanjem trajnih edukativnih alata u formi info-ploča te multimedijalnim uratkom pridonijet će se ostvarenju glavnog cilja projekta.

Više informacija o aktivnosti na FB profilu i FB eventima nositelja projekta: Društvo istraživača mora – 20000 milja. Projekt sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Zadar te Zadarska županija.

#Sadržaj ovog događaja u isključivoj je odgovornosti Društva 20000 milja i ni od kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta FZOEU i Grada Zadra Zajedno čuvajmo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 

Aktivnosti projekta na Silbi i Iloviku

Uključite se u aktivnosti projekta na Silbi i Iloviku. Ako niste u mogućnosti dajte svoj doprinos potpisivanjem povelje za očuvanje naplavina posidonije na Sredozemlju čime ćete dobiti priliku unijeti u bazu podataka lokacije za koje vi znate da se ove naplavine pojavljuju.

Povelja se može potpisati sljedeći poveznicu na kojoj možete saznati mnoge zanimljivosti o posidoniji i važnosti njenog očuvanja.

 

__________
Autor: Društvo istraživača mora – 20000 milja
Naslovna fotografija: Društvo istraživača mora – 20000 milja