ZAŠTITA OKOLIŠA – Što je prostorni plan i zašto je važan za zaštitu okoliša?

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 28.07.2022. - Vrijeme čitanja: 5min

Kreira li se u tvojoj zajednici U prostorni plan, odobravaju li se zahvati s utjecajem na okoliš? Znaš li da možeš sudjelovati u njihovom donošenju? Okoliš nema svoj glas…

Sudjeluj, reagiraj na vrijeme i postani glas okoliša!

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Oni se ne donose preko noći već isključivo na temelju stručne analize i argumentirane rasprave te svatko na koga se odluka odnosi ima pravo biti uključen u proces donošenja plana – za Udrugu Sunce piše Maja Jurić, dipl.novinarka.

.
Što je prostorni plan i zašto je važan za zaštitu okoliša?

Prostorni planovi su alati zaštite okoliša jer utvrđuju okvir mogućih ljudskih aktivnosti na nekom prostoru. Njihova uloga je pomiriti potrebu za razvojem neke lokalne zajednice i potrebu za očuvanjem okoliša kao preduvjetom razvoja. Čist i zdrav okoliš interes je svakoga, ali okoliš ne može sam sebe zastupati, stoga putem sudjelovanja javnosti građani mogu postati glas okoliša.

Primorske županije i gradovi suočavaju se s pritiscima razvoja koje je potakao razvoj turizma, no prostorni planovi na snazi ili su zastarjeli tako da ne prate stvarne potrebe razvoja neke lokalne zajednice ili mijenjani toliko puta da ih prosječan građanin s teškoćom tumači.

.
Analiza sustava prostornog planiranja u RH i odabranim zemljama EU

U sklopu projekta Sačuvajmo ekosustave Jadranskog mora aktivnim sudjelovanjemSEAS napravili smo Usporednu analizu sustava prostornog planiranja u RH i odabranim zemljama EU.

Rezultati Analize pokazuju kako građani još uvijek ne koriste svoje pravo za sudjelovanjem javnosti u zadovoljavajućoj mjeri prilikom donošenja i izmjena/dopuna prostornih planova radi nedovoljno jasnih vremenskih okvira i uputa nadležnih tijela za sudjelovanje jednom kada se plan stavlja na javnu raspravu.

Samo građanin koji je upoznat i uključen u svrhu donošenja nekog akta u što ranijoj fazi može s razumijevanjem svakodnevno primjenjivati isti. Zato je sudjelovanje javnosti od iznimne važnosti za dobivanje legitimiteta u provedbi prostornog plana među građanima. U tom smislu izradili smo edukativnu infografiku kojom želimo osnažiti građane u korištenju prava na sudjelovanje javnosti prilikom prvog slijedećeg procesa donošenja ili izmjena/dopuna prostornih planova.

Grad Split je u procesu izmjena i dopuna prostornog plana i to Generalnog urbanističkog plana (GUPa) u kojem i vi možete sudjelovati.
Do kraja godine očekuje se proces savjetovanja s javnosti i više tehničkih informacija možete pronaći na stranicama Grada Splita, a na koji način možete sudjelovati možete saznati iz naše infografike.

.
Postupak izrade (izmjena i dopuna) prostornog plana uređenja

Zaštita i očuvanje okoliša osigurani su upravo kroz sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša i omogućenom pravu na tužbu u slučaju kršenja tih prava.

 

Udruga Sunce – Inforgrafika 1

 

Vođeni time, u sklopu projekta SEAS izrađena je i Usporedna analiza učinka korištenja instituta sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u Hrvatskoj i državama članicama EU-a. Naglasak Analize je na sudjelovanju u postupcima procjene utjecaja na okoliš te pristupu pravosuđu u predmetima vezanima za procjenu utjecaja na okoliš, a s fokusom na ekološke Nevladine organizacije. Postupci procjene utjecaja na okoliš obvezan su korak za odobrenje pojedinih zahvata u okolišu te važan instrument za pravovremeno sudjelovanje javnosti dok je zahvat još u pripremnoj fazi.

Rezultati analize u velikoj mjeri ukazuju na određene manjkavosti pri implementaciji, a usporedbom prakse u drugim državama članicama EU-a dolazimo do praktičnih rješenja za unaprjeđenje navedenih instituta. U tom smislu izradili smo smjernice za tijela javne vlasti i udruge koje mogu izravno utjecati na poboljšanje sudjelovanja javnosti.

.
Kako osigurati bolje sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša?

Mnogi priznati ekološki pravnici naglašavali su važnost sudjelovanja javnosti, pa je svojevremeno Ludwig Krämer ustanovio da okoliš nema svoj glas, a odvjetnica Eleanor Sharpston izjavila: „Riba ne može ići na sud, kao što se ni okoliš se ne može sam zaštititi ako je ugrožen ili ozlijeđen.“ Glasnijim odjekom i većim uvažavanjem glasa građana možemo postići ravnotežu između ekonomskih interesa i općeg interesa za očuvanjem okoliša i prirode, a samo zajedničkim djelovanjem možemo utjecati na razvoj ovih prava u Republici Hrvatskoj.

 

Udruga Sunce – Infografika 2

 

Projekt Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem – SEAS provodi se uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a projektni partneri su nam još WWF Adria, Udruga Zelena Istra, Urbanex d.o.o. i University of South-Eastern Norway (USN).

__________
Autor: Maja Jurić, dipl.novinarka za Udrugu Sunce
Naslovna fotografija: yolvin pizan from Pixabay