Zelena infrastruktura u Lumbardi

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 21.03.2023. - Vrijeme čitanja: 5min

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) potpisao je ugovore za provedbu 46 projekata zelene infrastrukture kojima će se sufinancirati aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama. Jedan od njih je i projekt općine Lumbarda na otoku Korčuli.

 

Projekti zelene infrastrukture

Ulaganjem u odgovarajuću zelenu infrastrukturu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) žele ojačati otpornost gradova i općina na sadašnje i buduće promjene, odnosno štete koje klimatske promjene mogu prouzročiti. U tu svrhu jedinicama regionalne i lokalne samouprave osigurano je ukupno 11,17 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Većina odobrenih projekata odnosi se na ozelenjivanje gradskih i prigradskih područja. Cilj je smanjiti ranjivost prirodnih sustava na negativne utjecaje klimatskih promjena te pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

 

Europski zeleni plan i Strategija za bioraznolikost

Ovakve inicijative predviđene su i Europskim zelenim planom odnosno Strategijom za bioraznolikost. Do 2030. godine predviđa se sadnja najmanje 3 milijarde dodatnih stabala diljem Europske unije.

Podsjećamo da je u svom govoru na 26. Konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama održanoj u Glasgowu 2021. predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio kako Hrvatska namjerava kompenzirati emisije ugljikovog dioksida vozila stranih turista tako što će do 2030. godine zasaditi više od milijun dodatnih stabala godišnje.

Kroz spomenutih 46 sufinanciranih projekata planirana je sadnja ukupno 33 000 sadnica drveća. Jedinice regionalne i lokalne samouprave koje su dobile sredstva FZOEU svako će zasađeno stablo registrirati i kartirati u međunarodnu podatkovnu platformu Europske agencije za okoliš MapMyTree.

 

Prema riječima direktora FZOEU Luke Balena:

Cilj je ulagati u urbanu, zelenu infrastrukturu koja će pomoći u ublažavanju i prilagodbi sve izraženijim klimatskim promjenama, ali i građanima omogućiti kvalitetniji život u takvim uvjetima. Veliki interes gradova i općina nam je pokazao da postoji značajna potreba za ovakvim programima te ćemo ih nastaviti sufinancirati i u narednom razdoblju“.

 

Općini Lumbarda odobrena su financijska sredstva za projekte zelene infrastrukture

Projekt Općine Lumbarda za zelenu infrastrukturu bit će sufinanciran od FZOEU u iznosu do 2.755.399,60 kn s PDV-om (365.704,37 €). Ovaj iznos čini 80% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova u visini 3.444.249,50 kn s PDV-om (457.130,47 €).

 

Projekt zelene infrastrukture sastoji se od četiri komponente:

 

  • Izrada projektne dokumentacije koja će detaljno obraditi sve tipove zelenih površina i dati smjernice za njihovo upravljanje kroz prostorni plan. Strategija predviđa analizu ranjivosti prirodnih sustava na negativne utjecaje klimatskih promjena. Cilj je pravovremenim odlukama i mjerama te utjecaje spriječiti ili barem značajno ublažiti.

 

Mapa novih pješačkih/biciklističkih staza i lokacija točkaste sadnje stabala

 

  • Uređenje i izgradnja 2 km novih pješačkih/biciklističkih staza kojima će se unaprijediti mreža pješačke i biciklističke infrastrukture na području poluotoka Ražnjića. Uz staze je predviđena sadnja većeg broja stabala s ciljem povećanja otpornosti postojeće zelene površine. Predviđene vrste će utjecati na unapređenje biološke raznolikosti prostora na kojem bi promjena klimatskih prilika mogla dovesti do sušenja. Novoposađena stabla će također predstavljati zaštitu od sunca i vjetra te značajno pridonijeti u zadržavanju oborina i smanjenju erozivnih procesa. Kod izvedbe projekta predviđa se i uključivanje predškolske i školske djece u svrhu podizanja svijesti o potrebi za “pomaganjem prirodi”  kroz intervenciju čovjeka kao bitnog faktora u usmjeravanju procesa promjene klime.

 

  • Sadnja stabala na postojećim parkirališnim površinama te točkasta sadnja stabala na lokacijama unutar naselja. Ova će intervencija povećati ukupnu površinu u hladu, smanjiti intenzitet vjetra te brzinu otjecanja oborina i s njom povezanih erozivnih procesa. Novo drveće će također pridonijeti smanjenju utjecaja ispušnih plinova iz automobila. Ovo je u skladu s Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta do 2030. godine.

 

  • Niz predavanja i radionica za djecu na temu prilagodbe klimatskim promjenama. Na predavanjima će se također predstaviti rezultati provedbe ostalih aktivnosti ovog projekta. Cilj je naglasiti važnost ovakvih inicijativa za podizanje svijesti o suživotu s prirodom. Radionice za djecu djelomično će biti provedene u vrijeme realizacije pojedinih aktivnosti na samom mjestu događanja. Predavanja će poslužiti kao edukacija o problemima današnjice povezanim s promjenom klime i okoliša u kojem živimo.

Idejno rješenje / presjek dijela šetnice

 

Strateško promišljanje i upravljanje prostorom

Načelnica Lumbarde, krajobrazna arhitektica Marija Klisura, ističe važnost strateškog promišljanja o prostoru:

”Prostorni resursi su ograničeni. Na prostoru i njegovoj ljepoti temeljimo naš identitet ali i našu glavnu gospodarsku granu – turizam. Generacije koje dolaze za nama zaslužuju da savjesno gospodarimo našom baštinom, da zadržimo autentičnost ali i da stvorimo predispozicije za pametan, održiv rast i razvoj.”

 

Općina Lumbarda uspješna je u ostvarivanju zelenih projekata i privlačenju fondova u svrhu zaštite okoliša. Komunalnom poduzeću Mindel ovih su dana isporučeni novo komunalno vozilo, biostabilizator za kompostiranje i električni usisavač, također sufinancirani od strane FZOEU.

 

*Članak je napisan u sklopu projekta “Energetska tranzicija otoka (ETO)” financiranog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 

 

 

__________________


Autor: Ivka KH

Fotografije i ilustracije: TZ Lumbarda, Općina Lumbarda