Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Brač nedavno je raspisala čak tri natječaja kojima financira projekte u sektoru ribarstva, marikulture, maritimne kulturne baštine i tradicije. U nastavku vam donosimo sažetak natječaja, a detaljnije informacije možete pronaći na službenoj internet stranici LAGUR-a Brač.

MJERA 1.1. „STVARANJE I PROMICANJE DODATNIH VRIJEDNOSTI RIBARSKIH I MARIKULTURNIH PROIZVODA I NOVIH KANALA NJIHOVOG PLASMANA“

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore s ciljem povećanja profitabilnosti i  konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02.12.2019. godine i traje do 20.01.2020. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000,00 EUR odnosno 1.886.750,00 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR odnosno 37.735,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 180.000,00 EUR odnosno 1.358.460,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Građenje i/ili rekonstrukcija objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 2. Opremanje objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 3. Nabava opreme za preradu i/ili pakiranje i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 4. Nabava i/ili opremanje mobilnih i/ili montažnih objekata za prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 5. Promidžbene aktivnosti proizvoda ribarstva i marikulture te objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.

MJERA 2.1. „OČUVANJE, VALORIZACIJA I PROMICANJE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE LOKALNE BAŠTINE TEMELJENE NA RIBARSTVU, MALOJ BRODOGRADNJI, MARIKULTURI I ŽIVOTU UZ MORE I NA MORU”

Namjera ove mjere je doprinijeti valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora. Održivim korištenjem i promicanjem lokalne ribarske, marikulturne i maritimne kulturne baštine i tradicije, kako kod lokalnog stanovništva, tako i kod posjetitelja otoka Brača promovirat će se ribarstvo i marikultura kao gospodarske djelatnosti, ali i njihovi proizvodi i poticati novi modeli njihove proizvodnje, prerade i trženja.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16.12.2019. godine i traje do 31.01.2020. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 305.000,00 EUR odnosno 2.301.835,00 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR odnosno 37.735,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 180.000,00 EUR odnosno 1.358.460,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili uređenje i/ili opremanje  muzeja, tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili javne turističke infrastrukture povezane s baštinom temeljenom na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su poučne/tematske staze ili parkovi, vidikovci, plaže i sl.;
 2. Aktivnosti očuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja koje ne uključuju građenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine;
 3. Informacijsko-edukacijske, promotivne i sl. aktivnosti promicanja materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su izrada video, audio i tiskanih materijala, radionice pripreme  ribljih proizvoda i jela za djecu, mlade, mlade obitelji, građanstvo, posjetitelje i sl.
 4. Istraživanja, mapiranja, valorizacija, predstavljanje i promocija rezultata istraživanja lokalne materijalne i nematerijalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru i sl.

MJERA 2.2. „POTICANJE DRUŠTVENIH, KULTURNIH, GOSPODARSKIH, OBRAZOVNIH, STRUČNIH I DRUGIH SADRŽAJA, DOGAĐANJA I AKTIVNOSTI VALORIZACIJE, OČUVANJA I ODRŽIVOG KORIŠTENJA RESURSNE OSNOVE DRUŠTVA, GOSPODARSTVA, OKOLIŠA, BIORAZNOLIKOSTI I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI PROSTORA

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.11.2019. godine i traje do 16.12.2019. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 85.000,00 EUR odnosno 641.495,00 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 2.500,00 EUR odnosno 18.867,50 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR odnosno 377.350,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Organizacija jednodnevnih i/ili višednevnih društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, znanstveno-stručnih, ekoloških i drugih događanja (manifestacije, skupovi, sajmovi, informativne i edukacijske radionice, akcije i dr.) vezanih za održivi razvoj ribarstva i/ili ribarske zajednice područja FLAG-a Brač

____________________

TEKST: LAGUR Brač

FOTOGRAFIJA: Pixabay