EU VIJESTI – Europe direct centri

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 02.05.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

S radom započinje nova generacija više od 420 centara EUROPE DIRECT diljem Europske Unije, za neposrednu interakciju s građanima

 

Europe direct centri i njihove aktivnosti trajat će do kraja 2025., a omogućit će da se ljudi u svim dijelovima Europe upoznaju s Europskom unijom i njezinim politikama i vrijednostima.

Centri će biti važna poveznica između institucija EU-a i građana jer će građanima omogućiti da saznaju kako se Europa bori s pandemijom bolesti COVID-19, kako u okviru programa NextGenerationEU potiče gospodarski oporavak te na koji način djeluje da bi ostvarila zelenu i digitalnu tranziciju.

Predstavništvo Europske komisije potpisalo je petogodišnje okvirne sporazume sa sljedećim partnerima koji će djelovati kao mreža u Hrvatskoj:

 • Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije
 • Međimurska županija – EUROPE DRECT Čakovec
 • Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije – EUROPE DIRECT Karlovac
 • PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije – EUROPE DIRECT Koprivničko-križevačke županije
 • Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije – EUROPE DIRECT Osijek
 • Riječka razvojna agencija Porin – EUROPE DIRECT Rijeka
 • Europski dom Slavonski Brod – EUROPE DIRECT Slavonski Brod
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije osnovana – EUROPE DIRECT Split
 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije – EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije
 • Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – EUROPE DIRECT Zadar
 • Nova mreža EUROPE DIRECT donosi konkretne prednosti za građane EU-a.

Pružat će pravodobne i objektivne informacije o europskim pitanjima, a nastojat će građane uključiti i u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti. Zahvaljujući aktivnostima informiranja i uključivanja građana centri će pridonijeti europskoj javnoj sferi i podići svijest o EU-u i njegovim prioritetima, mogućnostima i izazovima s kojima se suočava.

Uloga i zadaće centara znatno su modernizirani u odnosu na prethodne generacije. Nova generacija centara će organizirati dijaloge s građanima i različite oblike interakcije, posebno u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Građani mogu pronaći kontakt podatke mreže u Hrvatskoj na karti na poveznici, koja će biti ažurirana od 1 svibnja 2021.

 

 

__________
Izvor: ec.europa.eu
Naslovna fotografija: Unsplash.